PL EN

Cieplarki Phoenix

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wyświetlacz LED
  • Łatwe do odczytania ikony
  • Opóźnienie uruchomienia programu
  • Funkcje czasowe i ciągłe
  • Alarm optyczny i akustyczny
  • Regulacja prędkości wentylatora
  • Temperatura bezpieczeństwa
  • Zakres temperatur od +5°C do +70°C

Cieplarki Phoenix wykorzystujące konwekcje naturalne zapewniają stałe, delikatne ogrzewanie próbek w laboratoriach. Dzięki temu materiały są poddawane jednorodnemu wzrostowi, a naprężenia próbek nie występują.

Materiały organiczne używane w typowym zastosowaniu laboratoryjnym wymagają stałego i delikatnego ogrzewania. Rozkład temperatury w inkubatorach jest uzyskiwany bez wymuszonego obiegu powietrza, a jedynie z wykorzystaniem naturalnej konwekcję, która nie obciąża próbki i pozwala na jej równomierny wzrost.
Szeroka szyba drzwiowa pozwala na stałą kontrolę stanu próbek wewnątrz komory bez otwierania drzwi, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i zmian temperatury.

Inkubatory o większej objętości (120l i 200l), dzięki optymalnemu rozmieszczeniu elementów grzejnych, zapewniają wysoką wydajność w zakresie jednorodności i stabilności temperatury oraz właściwą inkubację próbek. Od mniejszych modeli odróżnia je obecność podwójnych drzwi, z wewnętrzną szybą o pełnej szerokości, co zapewnia doskonałą obserwację próbek w komorze bez zbędnych strat ciepła

Dane techniczne :

Dane techniczne TIN-IN16 TIN-IN35 TIN-IN55 TIN-IN120 TIN-IN200
Pojemność [L] 16 35 55 120 200
Wymiary HxWxD [mm] 370 x 505 x 400 440 x 595 x 460 500 x 635 x 545 610 x 755 x 645 755 x 850 x 710
Waga netto [kg] 23 33 42 61 77
Półki 2
Czas nagrzewania w 37 ° C (min) 18 22 25 30 35
Model Pojemność Zakres temperatur [oC] Waga Wymiary Drzwi
TIN-IN16 16 L OD +5 DO +70 23 kg 370 x 505 x 400 [WxSxG] Z szybą
TIN-IN35 35 L OD +5 DO +70 33 kg 440 x 595 x 460 [WxSxG] Z szybą
TIN-IN55 55 L OD +5 DO +70 42 kg 500 x 635 x 545 [WxSxG] Z szybą
TIN-IN120 120 L OD +5 DO +70 61 kg 610 x 755 x 645 [WxSxG] Pełne
TIN-IN200 200 L OD +5 DO +70 77 kg 755 x 850 x 710 [WxSxG] Pełne

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.