PL EN

Homogenizator X1740

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KONFIGURATOR HOMOGENIZATOR – KOŃCÓWKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA EN
  • Do 20 litrów mediów;
  • Stal nierdzewna bezpieczna do żywności;
  • Duża moc 1800 W;
  • Płynnie regulowana prędkość

Silnik napędowy homogenizatora X1740 został specjalnie zaprojektowany do ciężkich zastosowań w laboratoriach i zakładach pilotażowych. Może być łączony z komorą przepływową DK40 i używany jako homogenizator liniowy. Kompatybilny z końcówkami rozdrabniającymi T30 / G30 / T40 / G40 i DK40

T = końcówka rozdrabniająca z łożyskiem PTFE. Ten typ końcówek jest używany do standardowych zastosowań. (Do mediów płynnych, takich jak woda, olej itp.). Praca na sucho jest niedozwolona.
G = końcówka rozdrabniająca z pierścieniem ślizgowym. Ten typ końcówek doskonale nadaje się do zastosowań z mediami agresywnymi lub ściernymi oraz w przypadku stosowania ciśnienia.

W przypadku końcówek rozdrabniających oprócz rodzaju końcówki trzeba wybrać jeszcze wersję końcówki.
Oto możliwe wersje:
V - do mediów średniej lepkości
N - do mediów wysokiej lepkości
F - do dokładnego rozdrabniania
M - z dodatkowym nożem do rozdrabniania np. tkanek


Zakres prędkości [1/min]

2,500 - 23,000

Moc silnika [W]

1,800

Wyświetlacz

-

Objętość, maks. (H2O) [l]

500

Przepływ (H2O) [L/min]

80

Chłodzenie komory

Tak

Wlot i wylot, średnica [mm]

20

Przyłącza komory chłodzonej, średnica [mm]

10

Poziom hałasu bez końcówki, maks. [dB]

87

Końcówki – pasujące modele

"T 30 / G 30, T 40 / G 40, DK 30 / DK 40

Zasilanie [V]

230V 50Hz

Waga [kg]

4.7

Wysokość [mm]

360

Średnica [mm]

100

Klasa ochrony zgodna z DIN EN 60529

IP20

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tak

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Tak

Typ silnika

DC

Certyfikat

CE

Gwarancja

24 miesiące

Akcesoria

Numer katalogowy

T 30 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 20 mm, bez generatora

60414-0000

T 30 typ F kompletna z generatorem

60427-000F

T 30 typ N kompletna z generatorem

60427-000N

T 30 typ V kompletna z generatorem

60427-000V

G 30 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 20 mm, bez generatora

60415-0000

G 30 typ F kompletna z generatorem

60428-000F

G 30 typ M kompletna z generatorem wyposażona w nóż

60428-000M

G 30 typ N kompletna z generatorem

60428-000N

G 30 typ V kompletna z generatorem

60428-000V

T 40 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 20 mm, bez generatora

60414-0000

T 40 typ F kompletna z generatorem

60414-000F

T 40 typ N kompletna z generatorem

60414-000N

T 40 typ V kompletna z generatorem

60414-000V

G 40 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 20 mm, bez generatora

60415-0000

G 40 typ F kompletna z generatorem

60415-000F

G 40 typ M kompletna z generatorem wyposażona w nóż

60415-000M

G 40 typ N kompletna z generatorem

60415-000N

G 40 typ V kompletna z generatorem

60415-000V

DK 40 Komora przepływowa z chłodzeniem zewnętrznym w zestawie końcówka G40 (N)

60429-0000

Statyw „U” kształtny Wymiar platformy: 692x371 mm, średnica pręta: 27mm, wysokość:1010mm

60494-0000

Zacisk krzyżowy Zacisk do mocowania urządzenia na statywie

60495-0000

Model Prędkość obrotowa [rpm]
Homogenizator X1740, nr kat.: 60408-0000 2500 - 23.000

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.