PL EN

Homogenizator X120

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KONFIGURATOR HOMOGENIZATOR – KOŃCÓWKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA EN
  • Do 2 litrów mediów;
  • Homogenizator ręczny lub montowany na statywie;
  • Wysokie obroty do 33.000 rpm;
  • Sterowanie elektroniczne;
  • Do prób o małej objętości;

Homogenizator X120 ręczny z możliwością zamontowania na statywie. Pomimo małej mocy osiąga wysokie obroty, prędkość sterowana jest elektronicznie. Przeznaczony jest do prób o małej objętości. Kompatybilny z końcówkami rozdrabniającymi T6 / T10 / T17.


T = końcówka rozdrabniająca z łożyskiem PTFE. Ten typ końcówek jest używany do standardowych zastosowań. (Do mediów płynnych, takich jak woda, olej itp.). Praca na sucho jest niedozwolona.

W przypadku końcówek rozdrabniających oprócz rodzaju końcówki trzeba wybrać jeszcze wersję końcówki.
Oto możliwe wersje:
V - do mediów średniej lepkości
N - do mediów wysokiej lepkości
F - do dokładnego rozdrabniania
M - z dodatkowym nożem do rozdrabniania np. tkanek


Dane techniczne:

Zakres prędkości [1/min]

10.000 – 33.000

Moc silnika [W]

140

Wyświetlacz

-

Objętość, maks. (H2O) [l]

2

Przepływ (H2O) [L/min]

-

Chłodzenie komory

-

Wlot i wylot, średnica [mm]

-

Przyłącza komory chłodzonej, średnica [mm]

-

Poziom hałasu bez końcówki, maks. [dB]

87

Końcówki – pasujące modele

T 6 , T 10, T 17

Zasilanie [V]

230V 50Hz

Waga [kg]

0.75

Wysokość [mm]

220

Średnica [mm]

53

Klasa ochrony zgodna z DIN EN 60529

IP20

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tak

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Tak

Typ silnika

DC

Certyfikat

CE

Gwarancja

24 miesiąceAkcesoria

Numer katalogowy

T6 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 6 mm, długość: 55 mm, bez generatora

60420-0000

T6 typ F kompletna z generatorem

60420-000F

T6 typ M kompletna z generatorem wyposażona w nóż

60420-000M

T6 typ N kompletna z generatorem

60420-000N

T6 typ V kompletna z generatorem

60420-00V

T6 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 6 mm, długość: 120 mm, bez generatora

60410-0000

T6 typ F kompletna z generatorem

60410-000F

T6 typ M kompletna z generatorem wyposażona w nóż

60410-000M

T6 typ N kompletna z generatorem

60410-000N

T6 typ V kompletna z generatorem

60410-00V

T10 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 10 mm, długość: 120 mm, bez generatora

60421-0000

T10 typ F kompletna z generatorem

60421-000F

T10 typ M kompletna z generatorem wyposażona w nóż

60421-000M

T10 typ N kompletna z generatorem

60421-000N

T10 typ V kompletna z generatorem

60421-00V

T17 Końcówka rozdrabniająca, średnica: 10 mm, długość: 120 mm, bez generatora

60426-0000

T17 typ F kompletna z generatorem

60426-000F

T17 typ M kompletna z generatorem wyposażona w nóż

60426-000M

T17 typ N kompletna z generatorem

60426-000N

T17 typ V kompletna z generatorem

60426-00V

Statyw Wymiar platformy: 330x200 mm, średnica pręta: 16mm, wysokość: 690mm

60491-0000

Zacisk krzyżowy Zacisk do mocowania urządzenia na statywie

60492-0000

 Model Prędkość obrotowa [rpm]
Homogenizator X120, nr kat.: 60404-0000 10.000 - 33.000

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.