PL EN

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Bezpieczna dla ludzi
  • Wymuszony obieg powietrza
  • Stały stopień dezynfekcji
  • Prosta wymiana filtrów
  • Wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
  • Trwałość promiennika: 8000 h
  • Obudowa IP 20
  • Klasa zabezpieczenia ppor.: I
  • Opcjonalnie: licznik czasu pracy promiennika
  • Dostępne sposoby montażu: naścienny (N), sufitowy (S), przejezdny (P)
Przepływowe lampy bakteriobójcze NBVE są doskonałym rozwiązaniem dla placówek skupiających dużo ludzi, które jednocześnie wymagają szczególnej sterylności i czystości mikrobiologicznej. Stały i wysoki stopień dezynfekcji powietrza potwierdzają badania i wszelkie wymagane certyfikaty.

Urządzenie posiada wbudowany wentylator, który umożliwia przepływ powietrza przez komorę dezynfekcyjną z umieszczonym w niej promiennikiem UV-C. Promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz co sprawia, że lampa jest bezpieczna dla ludzi.

Obudowa lampy wykonana jest z blachy kwasoodpornej, co zapewnia łatwość dezynfekcji oraz mycia urządzenia. Wymiana filtrów jest prosta, nie wymaga użycia narzędzi.

Urządzenia mogą być opcjonalnie wyposażone w licznik czasu pracy promiennika (L) z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany.Porównanie dostępnych modeli:

Model Sposób montażu Element emitujący promieniowanie Dezynfekowana kubatura [m3] Wydajność wentylatora [m3/h] Wymiary  [mm] Pobór mocy VA Licznik czasu pracy promiennika
NBVE-60 N Naścienny UV-C: 2x30 W 25-50 132 1190 x 215 x 145 85 Nie
NBVE-60 S Sufitowy
NBVE-60 P Przejezdny
NBVE-60 NL Naścienny Tak
NBVE-60 SL Sufitowy
NBVE-60 PL Przejezdny
NBVE-110 N Naścienny UV-C: 2x55W 45-90 199 1190 x 215 x 145 115 Nie
NBVE-110 S Sufitowy
NBVE-110 P Przejezdny
NBVE-110 NL Naścienny Tak
NBVE-110 SL Sufitowy
NBVE-110 PL Przejezdny

 

Model Moc promiennika [W]
NBVE-60 N 2x30
NBVE-60 S 2x30
NBVE-60 P 2x30
NBVE-60 NL 2x30
NBVE-60 SL 2x30
NBVE-60 PL 2x30
NBVE-110 N 2x55
NBVE-110 S 2x55
NBVE-110 P 2x55
NBVE-110 NL 2x55
NBVE-110 SL 2x55
NBVE-110 PL 2x55

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.