PL EN

Przepływowa, dwufunkcyjna lampa bakteriobójcza NBVE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Lampa przepływowa z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania
 • Dwie niezależne od siebie funkcje: przepływowa dezynfekcja powietrza, bezpośrednia dezynfekcja powietrza i powierzchni
 • obniżony pobór mocy
 • Wymuszony obieg powietrza
 • Stały stopień dezynfekcji
 • Wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
 • Prosta wymiana filtrów
 • Trwałość promiennika: 8000 h
 • Obudowa IP 20
 • Opcjonalnie: licznik czasu pracy promiennika, wyświetlacz LED
 • Dostępne sposoby montażu: naścienny (N), sufitowy (S), przejezdny (P)

Dzięki zastosowaniu zewnętrznego promiennika bezpośredniego działania dwufunkcyjne lampy przepływowe NBVE łączą w sobie możliwości dwóch urządzeń. Umożliwiają one dezynfekcję powietrza w obecności ludzi (za pomocą funkcji przepływowej) oraz  dezynfekcję powierzchni pod ich nieobecność (za pomocą funkcji bezpośredniej). Obie funkcje lampy są od siebie niezależne, co sprawia, że mogą działać jednocześnie. Skuteczność potwierdzona jest badaniami w laboratorium mikrobiologicznym. Urządzenia doskonale sprawdzą się w placówkach skupiających wielu ludzi.

Trwałość każdego z promienników wynosi 8000 h, co daje ponad rok stałej pracy.

Obudowa wykonana jest z blachy kwasoodpornej, co zapewnia łatwość dezynfekcji oraz mycia lampy. Możliwa jest prosta wymiana filtrów bez użytku narzędzi.

Lampa może być wyposażona w licznik czasu pracy promiennika.Porównanie dostępnych modeli:

Model Sposób montażu Element emitujący promieniowanie Dezynfekowana kubatura [m3] Dezynfekowana powierzchnia [m2] Wydajność wentylatora [m3/h] Wymiary  [mm] Pobór mocy [W] Licznik czasu pracy promiennika
NBVE 60/30 N Naścienny UV-C: 2x30 W i UV-C: 1x30W 25-50 10-20 132 1190 x 285 x 145 115 Nie
NBVE 60/30 S Sufitowy 1190 x 400 x 130
NBVE 60/30 P Przejezdny 600 x 1270 x 600
NBVE 60/30 NL Naścienny 1190 x 285 x 145 Tak
NBVE 60/30 SL Sufitowy 1190 x 400 x 130
NBVE 60/30 PL Przejezdny 600 x 1270 x 600
NBVE 110/55 N Naścienny UV-C: 2x55W i UV-C: 1x55W 45-90 18-36 199 1190 x 285 x 145 145 Nie
NBVE 110/55 S Sufitowy 1190 x 400 x 130
NBVE 110/55 P Przejezdny 600 x 1270 x 600
NBVE 110/55 NL Naścienny 1190 x 285 x 145 Tak
NBVE 110/55 SL Sufitowy 1190 x 400 x 130
NBVE 110/55 PL Przejezdny 600 x 1270 x 600
NBVE 60/60 P RC Przejezdny UV-C: 4 x TUV 30 W lub 4 x HNS 30 W  25-50 10-20 132 600 x 1270 x 600 Nie
NBVE 60/60 PL RC Przejezdny
NBVE 110/110 P RC Przejezdny UV-C: 4 x TUV 55 W lub 4 x HNS 55 W 45-90 18-36 199 1270 x 600 x 600 185 Tak
NBVE 110/110 PL RC Przejezdny

Model Moc promiennika [W]
NBVE 60/30 N 2x30 i 1x30
NBVE 60/30 S 2x30 i 1x30
NBVE 60/30 P 2x30 i 1x30
NBVE 60/30 NL 2x30 i 1x30
NBVE 60/30 SL 2x30 i 1x30
NBVE 60/30 PL 2x30 i 1x30
NBVE 110/55 N 2x55 i 1x55
NBVE 110/55 S 2x55 i 1x55
NBVE 110/55 P 2x55 i 1x55
NBVE 110/55 NL 2x55 i 1x55
NBVE 110/55 SL 2x55 i 1x55
NBVE 110/55 PL 2x55 i 1x55
NBVE 60/60 P RC 4x30
NBVE 60/60 PL RC 4x30
NBVE 110/110 P RC 4x55
NBVE 110/110 PL RC 4x55

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.