PL EN

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Dezynfekcja powierzchni i powietrza bez obecności ludzi w pomieszczeniu
  • Odbłyśnik z aluminium
  • Trwałość promiennika: 8000 h
  • Obudowa IP 20
  • Zgodne z normami
  • klasa zabezpieczenia ppor.: I
  • Opcjonalnie: licznik czasu pracy promiennika, wyświetlacz LED
Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania NBV przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, czym skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię. Znajdują zastosowanie na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach oraz w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. 

Odbłyśnik lamp NBV wykonany został z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości. Urządzenia posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.
Opcjonalnie mogą być wyposażone w licznik czasu pracy promiennika (L) z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany lub licznik czasu pracy promiennika wraz z wyświetlaczem LED (LW) i akustyczną sygnalizacją momentu wymiany.


Porównanie dostępnych modeli:

Model Sposób montażu Element emitujący promieniowanie Dezynfekowana powierzchnia brutto [m2] Obrót lampy Wymiary kopuły [mm] Pobór mocy Licznik czasu pracy promiennika
NBV-15 N Naścienny UV-C: TUV15W 6-8 200o 500 x 85 x 135 18 Nie
NBV-15 S Sufitowy 230o
NBV-15 P Przejezdny 270o
NBV-15 NL Naścienny 200o Tak
NBV-15 SL Sufitowy 230o
NBV-15 PL Przejezdny 270o
NBV-15 NLW Naścienny 200o Tak + wyświetlacz LED
NBV-15 SLW Sufitowy 230o
NBV-15 PLW Przejezdny 270o
NBV-30 N Naścienny UV-C: TUV30W 12-15 200o 960 x 85 x 135 33 Nie
NBV-30 S Sufitowy 230o
NBV-30 P Przejezdny 270o
NBV-30 NL Naścienny 200o Tak
NBV-30 SL Sufitowy 230o
NBV-30 PL Przejezdny 270o
NBV-30 NLW Naścienny 200o Tak + wyświetlacz LED
NBV-30 SLW Sufitowy 230o
NBV-30 PLW Przejezdny 270o
NBV-2x30 N Naścienny 2 X UV-C: TUV30W 18-22 200o 960 x 85 x 145 66 Nie
NBV-2x30 S Sufitowy 230o
NBV-2x30 P Przejezdny 270o
NBV-2x30 NL Naścienny 200o Tak
NBV-2x30 SL Sufitowy 230o
NBV-2x30 PL Przejezdny 270o
NBV-2x30 NLW Naścienny 200o Tak + wyświetlacz LED
NBV-2x30 SLW Sufitowy 230o
NBV-2x30 PLW Przejezdny 270o

 

Model Moc promiennika [W]
NBV-15 N 15
NBV-15 S 15
NBV-15 P 15
NBV-15 NL 15
NBV-15 SL 15
NBV-15 PL 15
NBV-15 NLW 15
NBV-15 SLW 15
NBV-15 PLW 15
NBV-30 N 30
NBV-30 S 30
NBV-30 P 30
NBV-30 NL 30
NBV-30 SL 30
NBV-30 PL 30
NBV-30 NLW 30
NBV-30 SLW 30
NBV-30 PLW 30
NBV-2x30 N 2x30
NBV-2x30 S 2x30
NBV-2x30 P 2x30
NBV-2x30 NL 2x30
NBV-2x30 SL 2x30
NBV-2x30 PL 2x30
NBV-2x30 NLW 2x30
NBV-2x30 SLW 2x30
NBV-2x30 PLW 2x30

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.