PL EN

Autoklawy ENBIO S/PRO

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Kompaktowy sterylizator
  • Najwyższa klasa urządzenia
  • Spełnia wymagania normy ISO EN13060
  • Cichy i intuicyjny
  • Specjalny program PRION

Autoklawy Enbio to urządzenia parowe najwyższej klasy sterylizacji (klasa  B), które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Sterylizacja parowa jest to najszybsza, ekonomiczna, ekologiczna oraz niezawodna metoda sterylizacji. Autoklawy te mogą być stosowane w praktykach podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, weterynaryjnych oraz studiach tatuażu. Spełniają 100% norm europejskich, a szwajcarska jakość wykonania umożliwia intuicyjny, a zarazem najwyższy poziom obsługi autoklawu. 


Autoklawy Enbio S to kompaktowy sterylizator parowy klasy B, który spełnia wymagania normy ISO EN13060 „Małe sterylizatory parowe”. Jest to certyfikowane urządzenie medyczne klasy IIb, które spełnia wszystkie wymagania związane z dyrektywą 93/42/EWG „Urządzenia medyczne”. Enbio S to najszybszy autoklaw na rynku, najkrótszy proces sterylizacji trwa 7 min, a sama sterylizacja zaledwie 4 min. W tym czasie sterylizuje zapakowane jak i nieopakowane narzędzia.

Autoklawy Enbio PRO to sterylizator parowy klasy B. Spełnia wymagania normy ISO EN13060 „Małe sterylizatory parowe”, a także wymagania związane z dyrektywą 93/42/EWG „Urządzenia medyczne”. Enbio PRO to cichy i intuicyjny autoklaw ze specjalnym programem PRION, który jest przeznaczony jako jeden z etapów dekontaminacji obiektów, które miały lub mogły mieć kontakt z patologicznie zmienionymi białkami prionowymi (np. choroba Creutzfeldta-Jakoba, BSE itp.).


Dane techniczne ENBIO S:

Programy

134°C FAST

134°C

121°C

Całkowity czas procesu

7 min

15 min

30 min

Czas sterylizacji

3,5 min

4 min

15 min

Czas suszenia

-

3 min

5 min

Liczba próżni wstępnych

1

3

3

Rodzaj wsadu

Tylko nieopakowane

Opakowane i nieopakowane

Opakowane i nieopakowane

Klasa

S

B

B


Dane techniczne ENBIO PRO:

Programy ENBIO PRO

134°C FAST

134°C

121°C

134°C PRION

Całkowity czas procesu

10 min

18 min

31 min

43 min

Czas sterylizacji

3,5 min

4 min

15 min

18 min

Czas suszenia

-

3 min

5 min

5 min

Liczba próżni wstępnych

1

3

3

3

Rodzaj wsadu

Tylko nieopakowane

Opakowane i nieopakowane

Opakowane i nieopakowane

Opakowane i nieopakowane

Klasa

S

B

B

BPorównanie modeli:

Model

S

PRO

Klasa

B

B

Zasilanie

220/230 V AC / 50-60 Hz

220/230 V AC / 50-60 Hz

Moc zainstalowana [W]

3250

3250

Maksymalny pobór prądu [A]

15

15

Ciśnienie robocze [Bar]

2,1

2,1

Ciśnienie maksymalne [Bar]

2,3

2,3

Objętość komory procesowej [l]

2,7

5,3

Maks. temperatura procesu [°C]

137

138

Programy [°C/min]

134 FAST – 7

134 – 15

121 – 30

134 FAST – 10

134 – 19

121 – 30

134 PRION – 45

Archiwizacja danych procesu

USB pendrive

USB pendrive

Maks. liczba opakowań

8

16

Maks. waga wsadu [kg]

0,5

0,8

Wymiary urządzenia [mm]

560 x 250 x 160

560 x 270 x 200

Wymiary komory procesowej [mm]

292 x 192 x 45

300 x 200 x 90

Waga urządzenia [kg]

15

20

Stopień ochrony

IP20

IP20

Przewodność wody* [µS/cm]

< 15

< 15


*tylko woda destylowana lub demineralizowana

Akcesoria:

  • Magic Filter

Enbio Magic Filter to filtr umożliwiający recykling wody w kolejnych procesach sterylizacji. Filtr wypełniony jest żywicą jonowymienną, której żywotność wynosi ok. 400 l. W miarę zużywania wody odpadowej żywica zmienia swoją barwę z ciemnoniebieskiej na bursztynową. Dopóki widoczny jest kolor niebieski, żywica ma ciągle właściwości oczyszczania wody. Magic Filter zapewnia wodę dejonizowaną zgodną z wymaganiami normy  PN-EN 13060, tj. twardość wody <0,02 mmol/l oraz przewodność < 15µS/cm.


  • Filtr HEPA

Filtr Hepa to produkt, który oczyszcza powietrze pobierane przez autoklaw z otoczenia. Dzięki niemu bakterie, czy wirusy znajdujące się w powietrzu nie dostaną się do autoklawu.

Skuteczność filtracji bakterii: 99,999 %

Skuteczność filtracji wirusów: 99,9999 %

Zdolność filtracji: 0,027 µm

Złącze: gwintowane 1/8 NPT

Ciśnienie maksymalne: 60 psi/4,14 bar.


  • Stolik Enbio

Stolik Enbio posiada podświetlany front oraz kółka, które zapewniają mobilność. Posiada możliwość podłączenia autoklawu do sieci oraz innych urządzeń elektrycznych, które mogą być niezbędne podczas pracy. Przestrzeń wewnątrz stolika jest doskonałym miejscem do przechowywania akcesoriów niezbędnych do pracy autoklawu.

Wymiary: W 700 mm x S 300 mm x D 600mm

Zasilanie: 220-240V AC~ / 50/60 Hz

Model Opis
ENBIO S Całkowity czas procesu 7-30 min
ENBIO PRO Całkowity czas procesu 10-43 min

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.