PL EN

Wanna wychwytowa mobilna wykonana ze stali

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • mobilna wanna wychwytowa -  z kółkami i uchwytem
  • dostępne wiele rozmiarów 
  • dostępne modele z wkładem perforowanym i bez
Wanny wychwytowe firmy Asecos wykonane ze stali, przeznaczone są do przechowywania substancji łatwopalnych, zanieczyszczających wodę (farby, oleje itp.).  Modele mobilne wyposażone są w kółka oraz uchwyt do ich wygodnego przemieszczania.


Dostępne są modele o różnych wymiarach, z wkładem perforowanym i bez. 

Dane techniczne:
Model* Materiał wykonania Wymiary [mm] Pojemność przechowywania / pojemność wanny [l] Wkład perforowany Ładowność [kg]

2555
 2555 - stal ocynkowana 815 x 1020 x 1135 na 1 beczkę 200 l / 217 tak - ocynkowany 400

2556
2556 - stal malowana na niebiesko 815 x 1020 x 1135 na 1 beczkę 200 l / 217 tak - ocynkowany 400

2557
2557 - stal ocynkowana 850 x 1450 x 1150 na 2 beczki 200 l / 205  tak - ocynkowany 800

2558
2558 - stal malowana na niebiesko 850 x 1450 x 1150 na 2 beczki 200 l / 205 tak - ocynkowany 800

14302
14302 - stal malowana na niebiesko 635 x 810 x 980 na 2 beczki 60 l / 65 tak - ocynkowany 300

22746
22746 - stal ocynkowana 635 x 810 x 980 na 2 beczki 60 l / 65 tak - ocynkowany 300

23041
23041 - stal malowana na niebiesko 635 x 810 x 980 na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 nie 300

23042
23042 - stal ocynkowana 635 x 810 x 980 na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 nie 300

40010
40010 - stal malowana na szaro 1275 x 635 x 890 na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 nie 300

40011
40011 - stal ocynkowana 1275 x 635 x 890 na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 nie 300

40012
40012 - stal malowana na szaro 1275 x 635 x 890 na 2 beczki 60 l / 65 tak - ocynkowany 300

40013
40013 - stal ocynkowana 1275 x 635 x 890 na 2 beczki 60 l / 65 tak - ocynkowany 300

40014
40014 - stal malowana na szaro 1350 x 815 x 995 na 1 beczkę 200 l / 217 tak - ocynkowany 400

40015
40015 - stal ocynkowana 1350 x 815 x 995 na 1 beczę 200 l / 217 tak - ocynkowany 400

40016
40016 - stal malowana na szaro 1700 x 815 x 995 na 2 beczki 200 l / 205 tak - ocynkowany 800

40017
40017 - stal ocynkowana 1700 x 815 x 995 na 2 beczki 200 l / 205 tak - ocynkowany 800

* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
2555 217 l 815 x 1020 x 1135 [mm]
2556 217 l 815 x 1020 x 1135 [mm]
2557 205 l 850 x 1450 x 1150 [mm]
2558 205 l 850 x 1450 x 1150 [mm]
14302 65 l 635 x 810 x 980 [mm]
22746 16 l 635 x 810 x 980 [mm]
23041 65 l 635 x 810 x 980 [mm]
23042 65 l 635 x 810 x 980 [mm]
40010 65 l 1275 x 635 x 890 [mm]
40011 65 l 1275 x 635 x 890 [mm]
40012 65 l 1275 x 635 x 890 [mm]
40013 65 l 1275 x 635 x 890 [mm]
40014 217 l 1350 x 815 x 995 [mm]
40015 217 l 1350 x 815 x 995 [mm]
40016 205 l 1700 x 815 x 995 [mm]
40017 205 l 1700 x 815 x 995 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.