PL EN

Termometry szklane

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Szeroki zakres temperatury
  • Dokładność temperatury 0.2-1.0 °C 
  • Precyzyjny pomiar

Termometry te przeznaczone są do dokładnych pomiarów temperatury ściśle wyspecjalizowanych przetworów naftowych. Po obliczeniu dokładnych pomiarów  uwzględnia się poprawki wskazań danego termometru wyznaczonego podczas jego wzorcowania. Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu tych parametrów zapewnia niezmienność ich właściwości metrologicznych.

 

Model Temperatura [oC] Dokładność Zakres pomiarowy
PEN 1 -20+60°C 0.5°C Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji
PEN 2 -45+20°C 0.5°C Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji
ODPAR +50+200°C 1.0 °C Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji
DESTYL +50+200°C 1.0 °C Termometr do pomiaru odparowalności asfaltu
PK 0+360°C 1.0°C Termometr do destylacji normalnej
BREWKEN -1+175°C 0.5°C Termometr do pomiaru temperatury mięknienia asfaltu metodą "Pierścień i Kula"
Ż1 0+360°C 1.0°C Termometr do pomiaru temperatury zapłonu metodą Brenkena
M1 +60+110°C 0.2°C Termometr do pomiaru temperatury krzepnięcia metodą Żukowa
M2 +40+260°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marcussona
MP1 +190+410°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marcussona
MP2 -30+170°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marfensa-Pensky'eg
E1 +100+300°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marfensa-Pensky'ego
Anil 1 0+60°C 0.2 °C Termometr do lepkościomierza Englera
Anil 2 +40+110°C 0.2 °C Termometr do lepkościomierza Englera
Anil 3 -38+42°C 0.2 °C Termometr do oznaczania punktu anilinowego
MKS 1 +25+1-5°C 0.2 °C Termometr do oznaczania punktu anilinowego
MKS 2 +90+170°C 0.2 °C Termometr do oznaczania punktu anilinowego
KL -30+60°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i krystalizacji metodą probówkową
D1 -80+60°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i krystalizacji metodą probówkową
LAML -80+20°C 1.0 °C Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i krystalizacji metodą probówkową
5C 0+300°C 1.0 °C Termometr do destylacji normalnej
6C 0+400°C 1.0 °C Termometr do destylacji normalnej

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego