PL EN

Refraktometry lunetkowe

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Mały rozmiar do użytku mobilnego
  • Automatyczna kompensacja temperatury
  • Wysoka rozdzielczość obszarów skali
  • Solidna i kompaktowa konstrukcja
  • Łatwa kalibracja i regulacja

Ręczne refraktometry lunetkowe są niewiele większe od latarki i mogą być używane w dowolnym miejscu w aplikacjach mobilnych. Są wyjątkowo łatwe w użyciu, bardzo wytrzymałe i nie wymagają baterii. Urządzenia różnią się głównie skalami do wyboru, np. do oznaczania zawartości soli, zawartości wody w miodzie, zawartości białka w surowicy, Oechsle'a, Brixa i potencjalnej zawartości alkoholu oraz zawartości glikolu etylenowego i propylenowego.


Dane techniczne:

Ręczny refraktometr Skala Zakres pomiaru Dokładność pomiaru Zastosowanie
HRB10-T Brix 0–10% Brix ±0,1% Brixa Oznaczanie zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności i płynach chłodzących
HRB18-T Brix 0–18 % Brix ±0,1% Brixa Oznaczanie zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności i płynach chłodzących
HRB32-T Brix 0–32 % Brix ± 0,2% Brixa Oznaczanie zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności i płynach chłodzących
HRB62-T Brix 28–62 % Brix ± 0,2% Brixa Analiza płynów chemicznych i technicznych, np. olejów, smarów, płynów do chłodnic i smarów
HRB82-T Brix 45–82 % Brix ± 0,2% Brixa Analiza wysoko stężonych roztworów cukru oraz cieczy chemicznych i technicznych, np. olejów, tłuszczów, płynów do chłodnic i smarów
HRB92-T Brix
Baumé
Zawartość wody w miodzie
58–92 % Brix
38–43 °Baume
12–27 % Zawartość wody w miodzie
±0,5 % Brix
±0,5 °Baume
±0,5 % Zawartość wody w miodzie
Badanie wysoko stężonych roztworów cukru oraz analiza tłuszczów, smarów i żywności.
Badanie miodu na zawartość wody (wg wytycznych Niemieckiego Związku Pszczelarzy).
Wyznaczanie gęstości względnej w odniesieniu do skali Baumé.
HRB90 Brix (z termometrem 6-36 °C) 0–90% Brix ± 0,2% Brixa Uniwersalny ręczny refraktometr do oznaczania zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności, olejach, tłuszczach, chłodziwach, smarach i innych słodkich substancjach
HRH30-T Zawartość wody w miodzie 12–30 % Zawartość wody w miodzie ±0,1% zawartość wody w miodzie Badanie miodu na zawartość wody (wg wytycznych Niemieckiego Związku Pszczelarzy).
HRND Współczynnik załamania światła 1,3330–1,5170 ±0,0005 Uniwersalny ręczny refraktometr do wskaźników refrakcji.
Zakres pomiarowy obejmuje najczęściej występujące substancje zapotrzebowania apteki.
HRS10-T Zasolenie (NaCI)
Ciężar właściwy
0–10%
1.000–1.070
±0,1%
±0,001
Oznaczanie zawartości soli (NaCl) w cieczach, np. w wodzie morskiej, napojach i środkach konserwujących do żywności.
Wyznaczanie gęstości właściwej cieczy w temperaturze 20 °C w odniesieniu do wody.
HRS28-T Zasolenie (NaCI) 0-28% ±0,2% Oznaczanie zawartości soli (NaCl) w cieczach, np. w wodzie morskiej, napojach i środkach konserwujących do żywności.
HRM18-T Wskaźnik refrakcji
Białko w surowicy
Ciężar właściwy moczu (UG)
1.3330–1.3600
0–12 g/dl
1.000–1.050 UG
±0,0005
±0,2 g/dl
±0,002 UG
Analiza próbek moczu pod kątem współczynnika załamania i ciężaru właściwego oraz zawartości białka w surowicy.
HRO32-T Brix
Oechsle
Potencjalna zawartość alkoholu
0-32% Brix
30-130°Oe
4,4-19% Alkohol
±0,2% Brix
±1 °Oe
±0,1% Alkohol
Badanie moszczu winogronowego i napojów alkoholowych.
HRKFZ-T Glikol etylenowy i propylenowy (środek przeciw zamarzaniu)
Kwas akumulatorowy
-50–0 °C
1,10–1,30 g/cm³
±5°C
±0,01 g/cm³
Oznaczanie stężenia kwasu w akumulatorach oraz pomiar zawartości glikolu w chłodziwach.
HRKFZG-TD G11/12
G13
Płyn do akumulatora
Woda do wycieraczek
(etanol)
Woda do wycieraczek
(SFR1 - izopropanol)
-50–0 °C
-50–0 °C
1,10–1,40 g/cm3
-40–0 °C
-40–0 °C
±1 °C
±1 °C
±0,01 g/cm3
±5 °C
±5 °C
Określenie stanu elektrolitu akumulatora, określenie temperatury zamarzania płynu niezamarzającego G11/12 i G13, określenie temperatury zamarzania wody do wycieraczek na bazie etanolu i izopropanolu

 

Model Parametr
HRB10-T 0-10% Brix
HRB18-T 0-18% Brix
HRB32-T 0-32% Brix
HRB62-T 28-62% Brix
HRB82-T 45-82% Brix
HRB92-T 58-92% Brix
HRB90 0-95% Brix
HRH30-T 12–30 % Zawartość wody w miodzie
HRND nD 1.333-1.517
HRS10-T 0-10 ‰
HRS28-T nD 1.3330-1.3834  0-28 ‰
HRM18-T 0-12 g / dl  nD 1.333-1.360  1.000-1.050 UG
HRO32-T 0-32% Brix  30-130 ° Oe  4,4-19% alkoholu
HRKFZ-T -50-0 ° C  1,10-1,30 g / cm3
HRKFZG-TD -50–0 °C

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.