PL EN

Refraktometry lunetkowe

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Mały rozmiar do użytku mobilnego
  • Automatyczna kompensacja temperatury
  • Wysoka rozdzielczość obszarów skali
  • Solidna i kompaktowa konstrukcja
  • Łatwa kalibracja i regulacja

Ręczne refraktometry lunetkowe są niewiele większe od latarki i mogą być używane w dowolnym miejscu w aplikacjach mobilnych. Są wyjątkowo łatwe w użyciu, bardzo wytrzymałe i nie wymagają baterii. Urządzenia różnią się głównie skalami do wyboru, np. do oznaczania zawartości soli, zawartości wody w miodzie, zawartości białka w surowicy, Oechsle'a, Brixa i potencjalnej zawartości alkoholu oraz zawartości glikolu etylenowego i propylenowego.


Dane techniczne:

Ręczny refraktometr Skala Zakres pomiaru Dokładność pomiaru Zastosowanie
HRB10-T Brix 0–10% Brix ±0,1% Brixa Oznaczanie zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności i płynach chłodzących
HRB18-T Brix 0–18 % Brix ±0,1% Brixa Oznaczanie zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności i płynach chłodzących
HRB32-T Brix 0–32 % Brix ± 0,2% Brixa Oznaczanie zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności i płynach chłodzących
HRB62-T Brix 28–62 % Brix ± 0,2% Brixa Analiza płynów chemicznych i technicznych, np. olejów, smarów, płynów do chłodnic i smarów
HRB82-T Brix 45–82 % Brix ± 0,2% Brixa Analiza wysoko stężonych roztworów cukru oraz cieczy chemicznych i technicznych, np. olejów, tłuszczów, płynów do chłodnic i smarów
HRB92-T Brix
Baumé
Zawartość wody w miodzie
58–92 % Brix
38–43 °Baume
12–27 % Zawartość wody w miodzie
±0,5 % Brix
±0,5 °Baume
±0,5 % Zawartość wody w miodzie
Badanie wysoko stężonych roztworów cukru oraz analiza tłuszczów, smarów i żywności.
Badanie miodu na zawartość wody (wg wytycznych Niemieckiego Związku Pszczelarzy).
Wyznaczanie gęstości względnej w odniesieniu do skali Baumé.
HRB90 Brix (z termometrem 6-36 °C) 0–90% Brix ± 0,2% Brixa Uniwersalny ręczny refraktometr do oznaczania zawartości cukru w ​​owocach, winogronach, sokach, warzywach, żywności, olejach, tłuszczach, chłodziwach, smarach i innych słodkich substancjach
HRH30-T Zawartość wody w miodzie 12–30 % Zawartość wody w miodzie ±0,1% zawartość wody w miodzie Badanie miodu na zawartość wody (wg wytycznych Niemieckiego Związku Pszczelarzy).
HRND Współczynnik załamania światła 1,3330–1,5170 ±0,0005 Uniwersalny ręczny refraktometr do wskaźników refrakcji.
Zakres pomiarowy obejmuje najczęściej występujące substancje zapotrzebowania apteki.
HRS10-T Zasolenie (NaCI)
Ciężar właściwy
0–10%
1.000–1.070
±0,1%
±0,001
Oznaczanie zawartości soli (NaCl) w cieczach, np. w wodzie morskiej, napojach i środkach konserwujących do żywności.
Wyznaczanie gęstości właściwej cieczy w temperaturze 20 °C w odniesieniu do wody.
HRS28-T Zasolenie (NaCI) 0-28% ±0,2% Oznaczanie zawartości soli (NaCl) w cieczach, np. w wodzie morskiej, napojach i środkach konserwujących do żywności.
HRM18-T Wskaźnik refrakcji
Białko w surowicy
Ciężar właściwy moczu (UG)
1.3330–1.3600
0–12 g/dl
1.000–1.050 UG
±0,0005
±0,2 g/dl
±0,002 UG
Analiza próbek moczu pod kątem współczynnika załamania i ciężaru właściwego oraz zawartości białka w surowicy.
HRO32-T Brix
Oechsle
Potencjalna zawartość alkoholu
0-32% Brix
30-130°Oe
4,4-19% Alkohol
±0,2% Brix
±1 °Oe
±0,1% Alkohol
Badanie moszczu winogronowego i napojów alkoholowych.
HRKFZ-T Glikol etylenowy i propylenowy (środek przeciw zamarzaniu)
Kwas akumulatorowy
-50–0 °C
1,10–1,30 g/cm³
±5°C
±0,01 g/cm³
Oznaczanie stężenia kwasu w akumulatorach oraz pomiar zawartości glikolu w chłodziwach.
HRKFZG-TD G11/12
G13
Płyn do akumulatora
Woda do wycieraczek
(etanol)
Woda do wycieraczek
(SFR1 - izopropanol)
-50–0 °C
-50–0 °C
1,10–1,40 g/cm3
-40–0 °C
-40–0 °C
±1 °C
±1 °C
±0,01 g/cm3
±5 °C
±5 °C
Określenie stanu elektrolitu akumulatora, określenie temperatury zamarzania płynu niezamarzającego G11/12 i G13, określenie temperatury zamarzania wody do wycieraczek na bazie etanolu i izopropanolu

 

Model Parametr
HRB10-T 0-10% Brix
HRB18-T 0-18% Brix
HRB32-T 0-32% Brix
HRB62-T 28-62% Brix
HRB82-T 45-82% Brix
HRB92-T 58-92% Brix
HRB90 0-95% Brix
HRH30-T 12–30 % Zawartość wody w miodzie
HRND nD 1.333-1.517
HRS10-T 0-10 ‰
HRS28-T nD 1.3330-1.3834  0-28 ‰
HRM18-T 0-12 g / dl  nD 1.333-1.360  1.000-1.050 UG
HRO32-T 0-32% Brix  30-130 ° Oe  4,4-19% alkoholu
HRKFZ-T -50-0 ° C  1,10-1,30 g / cm3
HRKFZG-TD -50–0 °C