PL EN

Refraktometry lunetkowe

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Mobilny w użyciu
  • Nie wymagają baterii
  • Ręczna konwersja nie wymagana
  • automatyczna kompensacja temperatury
  • Wysoka rozdzielczość obszarów skali
  • Solidna i kompaktowa konstrukcja
  • Łatwa kalibracja i regulacja

 

Ręczne refraktometry lunetkowe są łatwymi w użyciu przyrządami, które dają informacje o procencie wszystkich rozpuszczonych ciał stałych w roztworze wodnym. Szeroki zakres refraktometrów pozwala analizować różne próby jak na przykład: zawartość cukru w owocach, analiza soków, mleka, napojów, dżemów lub wina czy stężenia soli w wodzie lub żywności, itp. Ich kompaktowa I łatwa w użyciu konstrukcja idealnie nadaje się do laboratoriów jak I do parametrów terenowych. Dostępne są modele matowe I plastikowe z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości. Niektóre modele refraktometrów występują z automatyczną kompensacją temperatury.


Dane techniczne dostępnych modeli:

Model Skala Zakres pomiaru Dokładność pomiaru
HRB10-T Brix 0-10% Brix 0,1% Brixa
HRB18-T Brix 0-18% Brix 0,1% Brixa
HRB32-T Brix 0-32% Brix 0,2% Brixa
HRB62-T Brix 28-62% Brix 0,2% Brixa
HRB82-T Brix 45-82% Brix 0,2% Brixa
HRB92-T Brix 58-92% Brix 
38-43 ° Baume 
12-27% zawartość wody w miodzie
1% Brix 
0,5 ° Baume 
1% zawartość wody w miodzie
HRB90 Brix 0-95% Brix 0,2% Brixa
HRND Współczynnik załamania światła nD 1.333-1.517 nD 0,0005
HRS10-T Zasolenie 0-10 ‰ 1 ‰
HRS28-T Współczynnik załamania 
Zasolenie
nD 1.3330-1.3834 
0-28 ‰
nD 0,001 
2 ‰
HRM18-T Białko surowicy 0-12 g / dl 
nD 1.333-1.360 
1.000-1.050 UG
0,2 g / dl 
nD 0,0005 
0,002 UG
HRO32-T Oechsle 
Brix 
Potencjalna zawartość alkoholu 
0-32% Brix 
30-130 ° Oe 
4,4-19% alkoholu
0,2% Brix 
1 ° Oe 
0,1% alkoholu
HRKFZ-T Glikol etylenowy i propylenowy
kwas akumulatorowy
-50-0 ° C 
1,10-1,30 g / cm3
5 ° C 

 

Model Parametr
HRB10-T 0-10% Brix
HRB18-T 0-18% Brix
HRB32-T 0-32% Brix
HRB62-T 28-62% Brix
HRB82-T 45-82% Brix
HRB92-T 58-92% Brix
HRB90 0-95% Brix
HRND nD 1.333-1.517
HRS10-T 0-10 ‰
HRS28-T nD 1.3330-1.3834  0-28 ‰
HRM18-T 0-12 g / dl  nD 1.333-1.360  1.000-1.050 UG
HRO32-T 0-32% Brix  30-130 ° Oe  4,4-19% alkoholu
HRKFZ-T -50-0 ° C  1,10-1,30 g / cm3

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.