PL EN

Łaźnie wodne z wytrząsaniem seria SWBN

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Wyświetlacz LED
 • Alarmy akustyczne i optyczne
 • Dwa niezależne systemy regulacyjne 
 • Zawór spustowy
 • Pokrywa nierdzewna na zawiasach
 • Nierdzewny kosz
 • Zakres pracy +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
 • Minutnik w zakresie od 1 do 5999 minut
 • Utrzymanie temp. z dokładnością do 0,2°C
 • Możliwość wyposażenia opcjonalnego

Łaźnie wodne z wytrząsaniem typu SWBN są precyzyjnymi łaźniami przeznaczonymi do wygrzewania prób w kąpieli wodnej w koszu z naciąganiem sprężynowym przy użyciu naczyń laboratoryjnych. Wyposażone zostały w regulator PID, który umożliwia utrzymanie temperatury cieczy z dokładnością 0,2 ºC. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w system regulacji wytrząsania. Oba systemy mogą działać jednocześnie, lub jako zwykła łaźnia wodna gdy system wytrząsania jest wyłączony, a system regulacji temperatury zostaje włączony. Trzecią opcją jest praca przy wyłączonych systemach bez konieczności wypełniania zbiornika wodą.

Dane techniczne :

Dane techniczne SWB8N SWB16N SWB22N
Wymiary wanny [mm] 280 x 275 x 200 320 x 390 x 200 350 x 460 x 200
Wymiary zewnętrzne [mm] 530 x 376 x 365 570 x 476 x 365 640 x 506 x 365
Pojemność wanny [L] 8 16 22
Moc [W] 1000 1200 1600

 

Możliwość wyposażenia opcjonalnego: 

 1. Statywy na próbówki
 2. Uchwyty pod kolby 100 ml
 3. Uchwyty pod kolby 200, 250, 300 ml
 4. Uchwyty pod kolby 500 ml
 5. Wizjer
 6. Oświetlenie wewnętrzne
Model Wymiary Pojemność Moc
Nazwa Wanny [mm] Wanny [L] [W]
SWB8N 280 x 275 x 200 8 1000
SWB16N 320 x 390 x 200 16 1200
SWB22N 350 x 460 x 200 22 1600

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.