PL EN

Łaźnie olejowe serii OE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Solidna konstrukcja
 • Izolacja zapobiegająca nagrzewaniu się obudowy
 • Dwa wyświetlacze
 • Alarm odchylenia temperatury
 • Nierdzewna pokrywa
 • Wersje 2,4,6 stanowiskowe
 • Wersje z głębokością zbiornika 150 lub 200 mm
 • Termostat zabezpieczający
 • Minutnik
 • Możliwość definiowania alarmu
 • Regulator typu PID
 • Stabilność temperatury 0,2°C
 • Zakres temperatur +5°C do 200°C

Łaźnie olejowe serii OE przeznaczone są do pracy w wysokich temperaturach w zakresie do 200°C.

Łaźnie olejowe serii OE oferowane są w wersjach 2, 4 i 6 stanowiskowych przy dwóch głębokościach zbiorników 150 i 200 mm. Łaźnie wyposażone są w regulator typu PID w podwójnym wyświetlaczem oraz dodatkowy termostat zabezpieczający z manualną nastawą w zakresie do 200°C.

Układ wyposażony jest w alarm przekroczenia temperatury, który może być indywidualnie zdefiniowany. Regulator posiada sygnalizację błędów oraz uszkodzenia czujnika temperatury. Zastosowanie precyzyjnego układu sterującego pozwala na równomierny rozkład temperatury w łaźni oraz wysoką stabilizację temperatury oleju w łaźni.

Dane techniczne :

Dane techniczne O215E O220E O415E O420E O615E O620E
Wymiary wanny DxSxG [mm] 140 x 270 x 150 140 x 270 x 200 270 x 270 x 150 270 x 270 x 200 400 x 270 x 150 400 x 270 x 200
Wymiary zew. DxSxW [mm] 280 x 400 x 310 280 x 400 x 360 400 x 400 x 310 400 x 400 x 360 530 x 400 x 310 530 x 400 x 360
Pojemność [L] 5 7 10 14 16 21
Liczba stanowisk 2 2 4 4 6 6


Opcjonalnie :

 • pokrywa nierdzewna dwuspadowa
 • statywy na probówki
 • perforowany wkład (półka) nad grzałką
 • olej silikonowy w pojemnikach 5 L

 

Model Wymiary Pojemność Liczba stanowisk
O215E 140 x 270 x 150 DxSxG [mm] 5 [L] 2
O220E 140 x 270 x 200 DxSxG [mm] 7 [L] 2
O415E 270 x 270 x 150 DxSxG [mm] 10 [L] 4
O420E 270 x 270 x 200 DxSxG [mm] 14 [L] 4
O615E 400 x 270 x 150 DxSxG [mm] 16 [L] 6
O620E 400 x 270 x 200 DxSxG [mm] 21 [L] 6

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.