PL EN

Wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Ruch posuwisto-zwrotny
 • Kulkowe łożyska
 • Kalibracja prędkości
 • Sterowanie cyfrowe
 • Bezszczotkowy silnik DC
Wytrząsarki posuwisto-zwrotne OHAUS są przeznaczone do wielu zastosowań, wymagających dokładności i powtarzalności wyników, np. do hodowli komórek, procesów ekstrakcji, mieszania próbek krwi, barwienia żelem czy badania rozpuszczalności. Ruch posuwisto-zwrotny w obu kierunkach charakteryzuje się skokiem o długości 19 mm.  Idealnie sprawdza się zarówno w przypadku delikatnego, jak i energicznego mieszania lejków separacyjnych, dla których zaprojektowano wytrzymałą platformę. Optymalna funkcja zwiększania prędkości umożliwia powolne dochodzenie do żądanej prędkości, zapobiegając rozbryzgom.

Właściwości urządzenia:

 • Elastyczne urządzenie do laboratorium — nasze wielofunkcyjne wytrząsarki posuwisto zwrotne można dostosować do potrzeb danego procesu roboczego przy użyciu wielu różnych akcesoriów
 • Ruch posuwisto-zwrotny idealnie sprawdza się zarówno w przypadku delikatnego, jak i energicznego mieszania lejków separacyjnych, dla których przewidziano wytrzymałą platformę. Dostępne są również inne opcjonalne platformy do zacisków kolbowych, butelek na nośniki i stojaków na probówki
 • Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie — optymalna funkcja zwiększania prędkości umożliwia powolne dochodzenie do żądanej prędkości, co zapobiega rozbryzgom. Czujnik obciążenia wykrywa brak równowagi i automatycznie zmniejsza obroty do bezpiecznej prędkości w celu ochrony próbek

Zastosowanie:
 • Ekstrakcje chemiczne
 • Mieszanie próbek krwi
 • Barwienie żelem
 • Hodowle komórek
 • Badania rozpuszczalności

Cechy szczegółowe:

 • Wyświetlacz: Niezależne wyświetlacze LED (prędkość/czas) umożliwiają jednoczesny podgląd obu ustawień,

 • Programy: Ekstrakcje chemiczne, mieszanie próbek krwi, barwienie żelem, hodowle komórek, badania rozpuszczalności ,

 • Zasilanie: Odłączany kabel zasilający (w zestawie),

 • Komunikacja: Nie dot.

 • Konstrukcja: Stal walcowana na zimno (CRS),

 • Cechy konstrukcyjne: Wbudowana taca (28 x 33 cm) i antypoślizgowa gumowa mata (w zestawie).

W ofercie dostępny jest szereg doposażenia dodatkowego m.in.: platformy, stojaki na probówki oraz mikroprobówki, stojaki obrotowe, zaciski na kolby i butelki, zaciski na mikropłykę.


Dane techniczne:

Model* SHRC0719DG
Sterowanie Cyfrowe
Ruch Posuwisto-zwrotny, 19 mm
Zakres prędkości  [obr./min] Od 20 do 300
Dokładność prędkości [obr./min] ±1, powyżej 100 ±1% ustawionej prędkości
Maksymalne obciążenie [kg] 6.8
Zegar Od 1 sekundy do 160 godzin
Kalibracja Kalibracja prędkości
Komunikacja RS232 (w zestawie)
Warunki pracy Od -10°C do 60°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji
Układ napędowy Bezszczotkowy silnik DC; Pojedynczy mimośród
Taca w zestawie [D × S] [mm] 279  × 330
Moc [W] 40
Nr katalogowy 30391830

*Wbudowana taca (28 x 33 cm) i antypoślizgowa gumowa mata (w zestawie)
Model Szybkość [obroty/min]
SHRC0719DG Od 20 do 300 obr./min

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.