PL EN

Wytrząsarka o ruchu kołyszącym i falującym

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

Wytrząsarki o ruchu kołyszącym lub falującym firmy OHAUS są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych takich jak: mieszanie próbek krwi, ekstrakcji DNA, techniki znakowania, przygotowywania żeli do barwienia i odbarwiania, hybrydyzacji. Dostępne są modele cyfrowe sterowane mikroprocesorem i bardziej ekonomiczne, modele niecyfrowe. Wszystkie modele są wyposażone w matę antypoślizgową, a większość z nich jest dostępna z tacką umożliwiającą ustawienie piętrowe, co pozwala w łatwy sposób podwoić wydajność.

Cechy:

  • Czytelne i niezależne wyświetlacze LED prędkości, kąta nachylenia i czasu w modelach cyfrowych
  • Pokrętła sterowania prędkości, kąta nachylenia i czasu z podziałką w modelach analogowych
  • Konstrukcja odporna na zalanie, zabezpieczenie przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym/wizualnym w modelach cyfrowych  oraz alarm dźwiękowy w  modelach analogowych.

Zastosowania:

Mieszanie próbek krwi, ekstrakcja DNA, techniki znakowania, żele do barwienia i odbarwiania, hybrydyzacja


Dane techniczne:

Model* SHRK07AL1 SHRK07AL2 SHRK04DG SHWV02AL SHWV02DG
Sterowanie Analogowe Cyfrowe Analogowe Cyfrowe
Ruch/kąt nachylenia [°] Kołyszący/0 – 15 Falujący/0 – 16 Falujący/0 – 20
Zakres prędkości  [obr./min] Od 1 do 75 Od 1 do 50 Od 1 do 75 Od 1 do 30
Dokładność prędkości [obr./min] ± 1
Zegar Od 1 minuty do 120 minut Od 1 sekundy 
do 160 godzin
Od 1 minuty 
do 120 minut
Od 1 sekundy 
do 160 godzin
Maksymalne obciążenie [kg] 7.3 4.5 2.3
Warunki pracy Od -10°C do 60°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji
Układ napędowy Silnik krokowy
Taca w zestawie [D × S] [mm] 356 × 279 324 × 254 356 × 279 299 × 222
Poziomy 1 2 1
Moc [W] 15 25
Nr katalogowy 30391954 30391961 30391989 30391968 30391949

*Wbudowana taca i antypoślizgowa gumowa mata (w zestawie).
Model Szybkość [obroty/min]
SHRK07AL1 Od 1 do 75 obr./min
SHRK07AL2 Od 1 do 75 obr./min
SHRK04DG Od 1 do 50 obr./min
SHWV02AL Od 1 do 75 obr./min
SHWV02DG Od 1 do 30 obr./min

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.