PL EN

Wytrząsarka o ruchu kołyszącym i falującym

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

Niezawodne wytrząsarki o ruchu kołyszącym lub falującym z prostą regulacją kąta nachylenia i prędkości

Innowacyjne wytrząsarki o ruchu kołyszącym lub falującym firmy OHAUS są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych. Wytrząsarki o ruchu kołyszącym wywołują ruch przypominający ruch huśtawki, natomiast wytrząsarki o ruchu falującym zapewniają łagodny ruch falujący w trzech wymiarach. Dostępne są modele cyfrowe sterowane mikroprocesorem i bardziej ekonomiczne modele niecyfrowe. Wszystkie modele są wyposażone w matę antypoślizgową, a większość z nich jest dostępna z tacką umożliwiającą ustawienie piętrowe, co pozwala w łatwy sposób podwoić wydajność.

Standardowe właściwości:
• Elektroniczne sterowanie umożliwia prostą regulację kąta nachylenia i prędkości podczas pracy urządzenia w celu uzyskania optymalnego mieszania.
• Modele cyfrowe pozwalają osiągnąć powtarzalne wyniki, którym można ufać. Intuicyjny panel dotykowy umożliwia precyzyjną regulację kąta nachylenia w krokach co 1° i zmianę prędkości w krokach co 1 obr./min.
• Optymalna funkcja zwiększania prędkości umożliwia powolne dochodzenie do żądanej prędkości, co zapobiega rozbryzgom. O płynność ruchu kołyszącego lub falującego dba najnowocześniejszy silnik i układ elektroniczny.

Zastosowania
Mieszanie próbek krwi, ekstrakcja DNA, techniki znakowania, żele do barwienia i odbarwiania, hybrydyzacja

Dane techniczne SHRK07AL1 SHRK07AL2 SHRK04DG SHWV02AL SHWV02DG
Sterowanie Analogowe Analogowe Cyfrowe Analogowe Cyfrowe
Ruch/kąt nachylenia Kołyszący/0 – 15° Falujący/0 – 16° Falujący/0 – 20°
Zakres prędkości Od 1 do 75 obr./min Od 1 do 50 obr./min Od 1 do 75 obr./min Od 1 do 30 obr./min
Dokładność prędkości ± 1 obr./min
Zegar Od 1 minuty do 120 minut Od 1 sekundy
do 160 godzin
Od 1 minuty
do 120 minut
Od 1 sekundy
do 160 godzin
Maksymalne obciążenie 7,3 kg 4,5 kg 2,3 kg
Warunki pracy Od -10°C do 60°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji
Układ napędowy Silnik krokowy
Taca w zestawie (dług. × szer.) 356 × 279 mm 324 × 254 mm 356 × 279 mm 299 × 222 mm
Poziomy 1 2 1 1 1
Wymiary ogólne
(dł. x szer. x wys.)
425 × 279 × 165 mm 425 × 279 × 241 mm 425 × 254 × 140 mm 425 × 279 × 165 mm 432 × 279 × 152 mm
Masa netto 6,6 kg 7 kg 6,6 kg 6,9 kg
Moc 15 W 25 W
Model Szybkość [obroty/min]
SHRK07AL1 Od 1 do 75 obr./min
SHRK07AL2 Od 1 do 75 obr./min
SHRK04DG Od 1 do 50 obr./min
SHWV02AL Od 1 do 75 obr./min
SHWV02DG Od 1 do 30 obr./min

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.