PL EN

Urządzenie do posiewów spiralnych oraz dilutor EasySpiral Dilute

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Panel szybkiego dostępu do rutynowych seryjnych rozcieńczeń i posiewów
  • Dowolna liczba rozcieńczeń
  • Szybko: dezynfekcja, 5 rozcieńczeń i 1 posiew w 134 sek.
  • 50% mniej materiałów eksploatacyjnych i czasu
EasySpiral Dilute jest urządzeniem 2 w 1: automatycznym rozcieńczalnikiem i płytą do posiewów. Pozwala na wykonanie 5 x seryjnych rozcieńczeń 1/10 i automatycznego posiewu na 1 pojedynczej szalce Petriego, z policzalnym zakresem od 30 do 1x1012 CFU / ml.

Cechy główne:
• Kontrolowany przez mikroprocesor
• Średnica szalki Petriego: 55 mm, 90 mm i 150 mm
• Pojemność strzykawki: 1000 µL
• Programowalna dozowana objętość: od 10 µL do 1000 µL
• Dozowana wstępnie ustawiona objętość: 50 µL, 100 µL i 200 µL
• Zakres zliczania: od 30 do 1x1012 CFU / ml
• Tryby platerowania: wykładniczy, stały, kołowy, wlewowy
• 1 dezynfekcja + 5 rozcieńczeń + 1 pobranie próbki + 1 posiew 1 rozcieńczenia: 134 sek.
• 1 dezynfekcja + 5 rozcieńczeń + 1 pobranie próbki + 1 posiew każdego rozcieńczenia: 234 sek.
• Czas napełniania (dla różnych lepkości próbek) i objętość programowana przez USB
• Mieszanie próbek przed rozcieńczeniem / posiewaniem
• Identyfikowalność: Excel ™, LIMS
• Opatentowany tryb koła: 3 rozcieńczenia na szalce Petriego 90 mm, 6 rozcieńczeń na 150 mm szalce Petriego
• System dezynfekcji rysika przez przelew, ciśnienie 8 barów (opatentowany)
• Pojemność kolejnych płytek z tą samą próbką: 20 płytek Petriego (50 µL)
• Kompatybilny z systemem identyfikowalności dataLinkTM 

Model Opis
easySpiralDilute Tryby platerowania: wykładniczy, stały, kołowy, wlewowy

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.