PL EN

Mieszadła mechaniczne seria R

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Mieszadła o dużej mocy
  • Cicha praca silnika
  • Ochrona silnika przed przeciążeniemMieszadła mechaniczne o dużej mocy do codziennej pracy w laboratorium, z elektronicznym kontrolerem prędkości oraz wyświetlaczem LED lub LCD. Wyposażone są w system bezpieczeństwa

Model R80D-PC posiada złącze RS232 do podłączenia z komputerem, które umożliwia pracę z oprogramowaniem CAT LabControl for Windows®

Zalety oprogramowania:

Pełna kontrola i dokumentacja parametrów,
Dane mogą zostać zapisane w pamięci komputera, zapisane na zewnętrznych nośnikach informacji, bezpośrednio wydrukowane
(zapis do 254 procesów)

Program może być obsługiwany prawie przez każdy komputer (wymagania: wolna pamięć operacyjna - min 4MB RAM; oprogramowanie co najmniej Windows 95).

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne R 50D R 80D R 100C R 100CT R 100 SD
Wyświetlacz LED LCD LCD LCD LED
Szybkość [rpm] 50 – 1600 20 – 700 30 – 2000 50 – 500 40 – 2000
Średnica otworu głowicy mieszającej [mm] 1–10,5 0,5–10,5 1–10,5 10,5 10,5
Max. obj pracy [l] 100 150 200 200 200
Moc [W] 85 100 220 220 180

 

Model Lepkość Max obj. pracy [l] Szybkość [obroty/min]
R 100C nr kat.: 60218-0000 do 60 000 mPas 200 40-2000
R 100CL nr kat.: 60315-0000 do 70 000 mPas 200 30-2000
R 100CT nr kat.: 60314-0000 do 100 000 mPas 200 10-500
R 100 SD nr kat.: 60313-0000 do 60 000 mPas 200 40-2000
R 20D-PC nr kat.: 60214-0055 do 10 000 mPas 35 50-2000
R 60D-PC nr kat.: 60214-0065 do 50 000 mPas 100 30-800
R 18 nr kat.: 60214-0000 do 8 000 mPas 20 100-2000
R 50 nr kat.: 60215-0000 do 30 000 mPas 10 50-1600
R 16 nr kat.: 60213-0050 do 100 mPas 10 50-1000

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.