PL EN

Licznik kolonii bakterii Schuett Count

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Regulowane oświetlenie LED
 • Płyty kontrastowe
 • 4- cyfrowy wyświetlacz LED
 • Regulowana wrażliwość na nacisk
 • Ergonomia pracy

Manualny licznik kolonii Schuett Count został zaprojektowany do niezawodnego i wydajnego zliczania kolonii bakteryjnych i bakteriofagowych hodowanych na szalkach Petriego o średnicy 60, 90 lub 150 mm (opcjonalnie). Wysoką przejrzystość kolonii uzyskano poprzez zastosowanie w urządzeniu źródła światła LED z możliwością regulacji intensywności oświetlenia w zależności od własnych preferencji użytkownika (trzy tryby oświetlenia). Płyty kontrastowe umożliwiają zliczanie kolonii na jasnym lub ciemnym tle.
Dokładne odwzorowanie kolorów ułatwia rozróżnienie różnie zabarwionych kultur na selektywnych podłożach hodowlanych i krążkach z odżywkami w analizie żywności. W przypadku wody procesowej i ścieków oświetlenie o wysokim kontraście ułatwia rozróżnianie między koloniami rozwijającymi się w agarze a koloniami rosnącymi na powierzchni agaru.
Zliczanie kolonii odbywa się za pomocą zwykłego markera, który jest podłączony do urządzenia. Urządzenie posiada także 4- cyfrowy wyświetlacz LED oraz klawiaturę z przejrzystym układem, pokrytą tworzywem sztucznym.

Dane techniczne:
 • Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 260 x 130 x 250 mm
 • Wysokość ze statywem: 300 mm
 • Waga: 1,5 kg
 • Zasilanie: 100-240 V / 50-60 Hz

Wyposażenie standardowe:
 • Licznik kolonii przystosowany do płytek 90 mm
 • Transparentny adapter do podświetlenia dolnego
 • Adapter czarno/biały do podświetlenia bocznego
 • Płytka kontrastowa (czarna)
 • Podstawka
 • Pisak
 • Kabel USB

Wyposażenie opcjonalne:
 • Lupa 3x
 • Lampa LED do górnego oświetlenia
 • Dysk Spiral-Plater (czarny/biały)
 • Igła zliczająca do punktowych pomiarów
 • Adapter do szalek 50 do 60 mm
 • Adapter do szalek 140 do 150 mm
 • Dysk Wolffhügel


Model Opis
Schuett Count Zliczanie na szalkach Petriego Ø 60 , 90, 150 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.