PL EN

Homogenizatory IKA Ultra Turrax

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Końcówki homogenizujące ze stali nierdzewnej nadają się do pracy pod wysokim ciśnieniem i w próżni
  • Elektroniczny układ ochrony przed przeciążeniem
  • Wskaźnik kodów błędów
  • Szybka, łatwa wymiana końcówek homogenizujących ze stali nierdzewnej
  • Elektroniczna regulacja prędkości
Homogenizatory IKA o bardzo dużej mocy, przeznaczone do pracy z objętościami nawet do 50 l. Prędkość pracy do 30000 obr./min, idealnie nadający się do homogenizowania końcówkami nawet o bardzo małej średnicy. Szeroka gama końcówek homogenizujących nadaje się do wielu zastosowań czyniąc urządzenie bardzo wszechstronnym. Powtarzalność wyników pracy wynika ze zdolności do utrzymywania prędkości pomimo zmian w lepkości homogenizowanego ośrodka.

Model Moc wyjściowa silnika [W] Zakres objętości [L] (względem H2O) Maks. lepkość cieczy [mPas] Obroty     [rpm] Wskaźnik temperatury Programator czasowy
T 65 digital ULTRA-TURRAX® 2200 Feb-50 5000 1000-9500 Nie Nie
T 65 basic ULTRA-TURRAX® 1500 Feb-50 5000 do 7200 Nie Nie
T 50 digital ULTRA-TURRAX® 700 0,25-30 5000 600-10000 Nie Nie
T 25 digital ULTRA-TURRAX® 500 0,001-2 5000 3000-25000 Nie Nie
T 25 easy clean control 400 0,001-2 5000 3000-25000 Tak Tak
T 25 easy clean digital 400 0,001-2 5000 3000-25000 Nie Tak
T 18 digital ULTRA-TURRAX® 300 0,001-1,5 5000 3000-25000 Nie Nie
T 10 basic ULTRA-TURRAX® 75 0,0005-0,1 5000 8000-30000 Nie Nie
ULTRA-TURRAX® Tube Drive 17   5000 300-6000 Nie Nie
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control 28   5000 400-8000 Nie Tak
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation 28   5000 400-8000 Nie Tak
Model Moc
T 65 digital ULTRA-TURRAX® 2200
T 65 basic ULTRA-TURRAX® 1500
T 50 digital ULTRA-TURRAX® 700
T 25 digital ULTRA-TURRAX® 500
T 25 easy clean control 400
T 25 easy clean digital 400
T 18 digital ULTRA-TURRAX® 300
T 10 basic ULTRA-TURRAX® 75
ULTRA-TURRAX® Tube Drive 17
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control 28
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation 28

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.