PL EN

1-blokowe bloki grzewcze

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • 1 blokowe
  • Możliwość bloków wymiennych
  • Wysoka powtarzalność wyników
  • Cyfrowe lub analogowe sterowanie
Uniwersalne bloki grzewcze do codziennego użycia z akcesoriami do każdego zastosowania


W urządzeniach można stosować opcjonalne bloki wymienne (ponad 40 opcji). Bloki są łatwe w użyciu i nie wymagają użycia narzędzi. Bliski kontakt probówki z blokiem umożliwia maksymalne zatrzymanie ciepła, zwiększając wydajność podgrzewania. Modele cyfrowe oferują wyjątkowo wyrównaną i stabilną temperaturę, zapewniając powtarzalność wyników, ale modele analogowe są bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Doskonale sprawdzą się w procesach  inkubacji i aktywacji hodowli komórek, reakcjach enzymatycznych, testach immunologicznych, pomiarze temperatury topnienia/wrzenia, inkubacji izotermicznej czy  denaturacji kwasów nukleinowych.Standardowe właściwości:

  • Niezawodne urządzenia do codziennego użytku
Przeznaczone do niezawodnego, codziennego użycia w laboratorium. Cyfrowe i analogowe bloki grzewcze oferują wyjątkowo wyrównaną i niezwykle stabilną temperaturę.
  • Jednopunktowa kalibracja
Modele cyfrowe oferują wyjątkową funkcję jednopunktowej kalibracji w celu dopasowania wskazań wyświetlacza bloku grzewczego do znanego wzorca temperatury zewnętrznej dla 3 wartości zadanych temperatur .
  • Panele dotykowe w modelach cyfrowych
Modele cyfrowe mają łatwe w użyciu panele dotykowe z niezależnymi wyświetlaczami LED, które prezentują temperaturę i czas. Wytrzymałe modele analogowe są sterowane podwójnym pokrętłem do regulacji temperatury.
  • Bezpieczeństwo pracy

    Modele cyfrowe posiadają alarm dźwiękowy.

Dane techniczne:

Model HB1AL HB1DG
Sterowanie Analogowe Cyfrowe
Zakres temperatur Niski zakres: Temp. otoczenia + 5°C – 100°C;
Wysoki zakres: 75°C – 150°C
Temp. otoczenia + 5°C – 120°C
Stabilność w temp. 37°C ± 1,5°C ± 0,2°C
Stabilność w bloku w temp. 37°C ± 0,4°C ± 0,2°C
Czas nagrzewania do 100°C ≤16 min
Kalibracja temperatury Nie dotyczy
Liczba bloków 1
Ochrona przed przegrzaniem Nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej wartości
Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20%-80%, bez kondensacji
Zasilanie 230 V, 0,5 A, 50/60 Hz
Moc (W) 110
Wymiary (szer. × dług. × wys.) mm 203 × 315 × 89
Masa netto (kg) 2.5
Numer katalogowy 30392047 30392061
Model Temperatura pracy
HB1AL Niski zakres: Temp. otoczenia + 5°C – 100°C; Wysoki zakres: 75°C – 150°C
HB1DG Temp. otoczenia + 5°C – 120°C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.