PL EN

1-6-blokowe bloki grzewcze

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • 2/4/6 bloków
  • Możliwość bloków wymiennych
  • Wysoka powtarzalność wyników
  • Cyfrowe lub analogowe sterowanie

Uniwersalne bloki grzewcze do codziennego użycia z akcesoriami do każdego zastosowania


Producent OHAUS oferuje trzy modele bloków grzewczych dwu stanowiskowych.  Dostosowane są one do różnych potrzeb. Wszystkie modele zapewniają wyjątkowo wyrównaną i stabilną temperaturę. Blok grzewczy z ogrzewaną pokrywą posiada drugi moduł grzewczy w pokrywie, który minimalizuje skraplanie w celu zachowania integralności próbki. Zapewnia to powtarzalne i wiarygodne wyniki, dzięki możliwości zapobiegania zanieczyszczeniu próbek. Modele cyfrowe oferują wyjątkową funkcję jednopunktowej kalibracji w celu dopasowania wskazań wyświetlacza bloku grzewczego do znanego wzorca temperatury zewnętrznej dla 3 wartości zadanych temperatury.


W ofercie dostępne są również  bloki czteromiejscowe i sześciomiejscowe oraz szereg doposażenia dodatkowego.


Właściwości:

  • Wyrównana i stabilna temperatura
Trzy modele dostosowane do różnych potrzeb. Wszystkie modele zapewniają wyjątkowo wyrównaną i stabilną temperaturę.

  • Minimalizacja skraplania
Unikaj zanieczyszczenia, aby zapewnić powtarzalne i wiarygodne wyniki. Blok grzewczy z ogrzewaną pokrywą posiada drugi moduł grzewczy w pokrywie, który minimalizuje skraplanie w celu zachowania integralności próbki.

  • Jednopunktowa kalibracja
Modele cyfrowe oferują wyjątkową funkcję jednopunktowej kalibracji w celu dopasowania wskazań wyświetlacza bloku grzewczego do znanego wzorca temperatury zewnętrznej dla 3 wartości zadanych temperatury.


Bloki grzewcze 2-blokowe:

Model HB2AL HB2DG HB2DGHL
Sterowanie Analogowe Cyfrowe
Zakres temperatur [°C] Niski: Temp. otoczenia + 5 – 100,
Wysoki: 75 – 150
Temp. Otoczenia + 5 – 120 Temp. Otoczenia + 5 – 100
Stabilność w temp. 37°C [°C] ± 1,5 ± 0,1
Stabilność w bloku w temp. 37°C [°C] ± 0,1
Czas nagrzewania do 100°C [min] ≤16 ≤ 30
Kalibracja temperatury Nie dotyczy
Liczba bloków 2
Ochrona przed przegrzaniem Nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej wartości
Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20%-80%, bez kondensacji
Zasilanie [V] 230 V
Moc [W] 210 400
Wymiary [S × D × W] mm 203 × 391 × 89 203 × 391 × 178
Masa netto [kg] 2.8 3.1
Numer katalogowy 30392047 30392061 30392103


Bloki grzewcze 4-blokowe:

Model HB4AL HB4DG
Sterowanie Analogowe Cyfrowe
Zakres temperatur [°C] Niski: Temp. otoczenia + 5 – 100,
Wysoki: 75 – 150
Temp. otoczenia + 5 – 120
Stabilność w temp. 37°C [°C] ± 2,5 ± 0,2
Stabilność w bloku w temp. 37°C [°C] ± 0,4 ± 0,2
Czas nagrzewania do 100°C [min] ≤ 23
Kalibracja temperatury Nie dotyczy
Liczba bloków 4
Ochrona przed przegrzaniem Nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej wartości
Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20%-80%, bez kondensacji
Zasilanie [V] 230
Moc [W] 310
Wymiary [S × D × W] [mm] 203 × 429 × 89
Masa netto [kg] 3.8
Numer katalogowy 30392068 30392089


Bloki grzewcze 6-blokowe:

Dane techniczne HB6AL HB6DG
Sterowanie Analogowe Cyfrowe
Zakres temperatur [°C] Niski: Temp. otoczenia + 5 – 100,
Wysoki: 75 – 150
Temp. otoczenia + 5 – 120
Stabilność w temp. 37°C [°C] ± 2,5 ± 0,2
Stabilność w bloku w temp. 37°C [°C] ± 0,2
Czas nagrzewania do 100°C [min] ≤ 30
Kalibracja temperatury Nie dotyczy
Liczba bloków 6
Ochrona przed przegrzaniem Nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej wartości
Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20%-80%, bez kondensacji
Zasilanie [V] 230
Moc [W] 410
Wymiary [S × D × W] [mm] 203 × 531 × 89  
Masa netto [kg] 4.4
Numer katalogowy 30392075 30392096
Model Temperatura [oC]
HB2AL Zakres temperatur Niski zakres: Temp. otoczenia + 5°C – 100°C; Wysoki zakres: 75°C – 150°C
HB2DG Temp. otoczenia + 5°C – 100°C
HB2DGHL Temp. otoczenia + 5°C – 120°C
HB4AL Zakres temperatur Niski: Temp. otoczenia + 5 – 100, Wysoki: 75 – 150
HB4DG Zakres temperatur Temp. otoczenia + 5 – 120
HB6AL Zakres temperatur Niski: Temp. otoczenia + 5 – 100, Wysoki: 75 – 150
HB6DG Zakres temperatur Temp. otoczenia + 5 – 120

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.