PL EN

Lampa Sollux

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Promieniowanie IR-B i IR-C
 • II klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym
 • Stopień ochronności B przed porażeniem elektrycznym
 • Czas naświetlania 5 do 45 min. co 5 minut
 • Masa lampy 4/17 kg

Lampy Sollux typ: LS-S i LS-K znajdują zastosowanie w gabinetach fizykoterapii, w zakładach rehabilitacji oraz lecznictwie sanatoryjnym. Zastosowanie terapii promieniami podczerwonymi jest bardzo powszechne ze względu na stosunkowo dobrze poznane mechanizmy jej działania. W efekcie wzrostu ciepłoty tkanek uzyskuje się znamienne pobudzenie miejscowego ukrwienia i wzrost procesów przemiany materii. Wykorzystanie tych reakcji jest szczególnie wskazane w leczeniu podostrych i przewlekłych nieswoistych zapaleń tkanek miękkich tułowia, kończyn, stawów, stanów zapalnych zatok obocznych nosa i ucha zewnętrznego, porażeń i niedowładów nerwów obwodowych.
Głęboko penetrujące promieniowanie IR-A przyspieszają gojenie się stanów pourazowych tkanek miękkich. Promieniowanie IR-B i IR-C, penetrujące powierzchownie skórę i tkanki podskórne, ma głównie działanie przeciwbólowe. Dlatego znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu nerwobólów, zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Naświetlanie lampą Sollux, która emituje wszelkie zakresy promieniowania IR, wykorzystuje się często jako zabieg wstępny, przygotowujący skórę i tkankę do zabiegów kinezyterapeutycznych (np. przed różnego typu trakcjami kręgosłupa, redresjami itp.). Przed zabiegami fizykalnymi, jak jontoforeza, galwanizacja, stymulacja nerwowo - mięśniowa, biostymulacją laserową naświetla się powierzchnie zabiegowe wykorzystując efekt wzrostu perfuzji w tkance.

Opis ogólny:

Lampy Sollux produkowane są w dwóch wersjach użytkowych:
- Lampa Sollux stołowa typ LS-S,
- Lampa Sollux kolumnowa typ LS-K,
Posiadają identyczne zespoły:
- Głowicę typ LS, z promiennikami podczerwieni,
- Sterownik typ LS umożliwiający sterowanie natężeniem światła promiennika podczerwieni oraz, czasu zabiegu,
- Zestaw adapterów typ LS, ograniczających pole nagrzewania, - Zestaw filtrów barwnych typ LS, ograniczających widmo promieniowania.

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: 230 V 50Hz
 • Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
 • Stopień ochronności przed porażeniem elektrycznym: B
 • Promiennik podczerwieni: 375W 230V E40
 • Moc elektryczna promiennika - programowana: 375W lub 200W
 • Czas naświetlania - programowa: 5 do 45 min. co 5 minut
 • Masa lampy stołowej: 4 kgMasa lampy kolumnowej: 17 kg
 • Wymiary lampy stołowej: 260 x 370 x 440 mm
 • Wymiary lampy stołowej z adapterami: 260 x 600 x 440 mm
 • Wymiary lampy kolumnowej: 700 x 700 x 1700 mm
Model Napięcie Opis
Model 1 230 V 50Hz Promiennik podczerwieni: 375W 230V E40

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.