PL EN

Kalorymetr C200 IKA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Ręczna obsługa czynności napełniania tlenem i wodą
  • 4 tryby pracy
  • Wyświetlacz
Mały, tani kalorymetr C200 służy do wyznaczania górnej wartości ciepła spalania próbek w stanie ciekłym i stałym. Kalorymetr wykorzystywany jest do uzytku szkolno-dydaktycznego oraz dla uczelni wyższych, szkół technicznych i laboratoriów przemysłowych nie prowadzących częstych analiz w dużej liczbie. Cztery tryby pracy: izoperiboliczny, dynamiczny, ręczny oraz sterowany zegarowo umożliwiają idealny dobór sposobu pracy do konkretnego zadania.


Dane techniczne C200 C200 h C 200 auto C 200 h auto
Maks. energia wyjściowa 40 000 J/9560 cal
Rozdzielczość czujnika temperatury 0,0001 K
Maks. czas włączenia 100 %
Ciśnienie robocze tlenu 40 bar
Tryb pomiarowy/ ilość pomiarów na godzinę Isoperiboliczny 3, 
Dynamiczny 6,
Manualny 3
Ustawienia temperatury początkowej 18-25°C
Odtwarzalność (1g kwasu benzeosowego NBS39i) Isoperiboliczny 0,1 % RSD
Dynamiczny 0,1% RSD
Manualny 0,1% RSD
Kontrolowany czasowo 0,1% RSD
Liczba możliwych naczyń na urządzenie do 4
Zestaw Urządzenie podstawowe C 200
C 5010 Bomba kalorymetryczna,
C 248 Stacja do napełniania tlenem, Adapter zapłonowy
C 200,1 Miarka 2000 ml
Wąż spustowy wody
Urządzenie podstawowe C 200
C 5012 Bomba kalorymetryczna, odporna na halogenki
C 200.2 Zestaw do przezbrojenia
C 248 Stacja do napełniania tlenem
Adapter zapłonowy
C 200,1 Miarka 2000 ml
Wąż spustowy wody
Urządzenie podstawowe C 200
C 5010 Bomba kalorymetryczna, 
C 200.RC Kpl. węży
RC 2 basic
C 248 Stacja do napełniania tlenem
Adapter zapłonowy
Wąż spustowy wody
Urządzenie podstawowe C 200
C 5012 Bomba kalorymetryczna, odporna na halogenki
C 200.2 Zestaw do przezbrojenia C 5012
C 200.RC Kpl. węży
RC 2 basic
C 248 Stacja do napełniania tlenem
Adapter zapłonowy
Wąż spustowy wody
Model Zakres pomiarowy [o]
C 200 40000 J

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.