PL EN

Kalorymetr C1 IKA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Niewielki rozmiar
  • Pomiar za pomocą płaszcza statycznego 
  • 4 pomiary na godzinę
  • Temperatura początkowa 22°C lub 30°C
Kalorymetry z płaszczem statycznym C1  to przyrząd wysoce zautomatyzowany i niewielkich rozmiarów. Urządzenie działa zgodnie w normami DIN 51900 i ISO 1928. Analiza odczytów temperatury odbywa się za pomocą klasycznej metody izoperibolicznej opracowanej przez Regnaulta Pfaundlera.

Tradycyjnie stosowane i dość ciężkie naczynie bomby kalorymetrycznej zastąpiono lekką, łatwą w montażu komorą spalania. Przyrząd oferuje szeroką gamę interfejsów (złącze PC, gniazdo do komunikacji z wagą i drukarką), można go więc łatwo przystosować do szczególnych wymagań klienta. Oprogramowanie do pomiarów kalorymetrycznych C 6040 CalWin (dostępne oddzielnie) umożliwia jeszcze większy rozwój możliwości zarządzania danymi pomiarowymi i LIMS.Zestaw C 1 1/10 zawiera kalorymetr C 1 (ze standardową komorą spalania C 1.10) oraz chłodnicę wodną RC 2 basic.

Produkt uwzględnia wszystkie części niezbędne do jego montażu i przygotowania do pracy. IKA dostarcza również szereg materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, wystarczających na ok. 500 doświadczeń i 25 kalibracji przyrządu. Komora spalania C 1.10 ma uchwyt na duży tygiel C 5010.5 oraz duży tygiel kwarcowy C 6.


Dane techniczne

1/10 2/10 3/10 1/12 2/12 3/12
Zakres pomiaru maks. 40000 J
Tryb pomiaru z płaszczem statycznym 22°C Tak
Tryb pomiaru z płaszczem statycznym 30°C Tak
Odtwarzalność – płaszcz statyczny (1 g kwasu benzoesowego NBS39i) 0.15 %RSD
Temperatura robocza 20 - 30 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0.0001 K
Temperatura czynnika chłodzącego 18 - 29 °C
Czynnik chłodzący woda wodociągowa
Sposób chłodzenia przepływ
Natężenie przepływu 50 - 60 l/h
Przepływ w recyrkulacji, temp. 18°C 55 l/h
Ciśnienie robocze maks. tlenu 40 bar
Napełnianie tlenem Tak
Odgazowanie Tak
Wbudowana bomba kalorymetryczna Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Bomba kalorymetryczna, odporna na halogenki Tak Nie Nie Tak Tak Tak
Zgodne z  DIN 51900 Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Zgodne z DIN CEN/TS 16023 Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Zgodne z DIN SPEC 19524 Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Zgodne z  ISO 1928 Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Wymiary (szer. × wys. × gł.) 290 x 280 x 300 mm
Ciężar 55.84 kg 22.58 kg 15 kg 55.85 kg 22.5 kg 15 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna 80 %
Zasilanie 120 W
Liczba możliwych naczyń na urządzenie do 2
Model Opis
1/10 Zestaw zawiera: kalorymetr C 1, komora spalania C 1.10 ,chłodnica wodna RC 2 basic
2/10 W zestawie kalorymetr C 1, chłodnica RC 2 basic.
3/10 W zestawie kalorymetr C 1,Komora spalania C 1.10 ,Podgrzewacz wody C 1.20
1/12 W zestawie: Kalorymetr C1, Komora spalania C1.12, Chłodnica RC 2 basic
2/12 W zestawie: Kalorymetr C1, Komora spalania C1.12
3/12 W zestawie: Kalorymetr C1, Komora spalania C1.12, Podgrzewacz wody C 1.20

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.