PL EN

Podlaska marka roku

30.03.2022

DANSEPT PŁYN SURFACE – DANLAB Danuta Katryńska

DANSEPT PŁYN SURFACE

Od dwóch lat walczymy z niewidzialnym wrogiem, jakim jest COVID-19. Wraz z nadejściem zimy, przybywa też niestety kolejnych zakażeń koronawirusem w kraju. Nadal podstawową kwestią w walce z pandemią jest dezynfekcja. Danlab jako jedna z nielicznych firm w woj. podlaskim dostała „narodowe” pozwolenie na produkcje i sprzedaż płynu do dezynfekcji.

Preparaty DANSEPT SURFACE są preparatami na bazie alkoholu etylowego jakości farmaceutycznej, co zapewnia przyjemny zapach. Płyn występuje w dwóch wariantach: do rąk – z dodatkiem gliceryny, która zatrzymuje wodę w naskórku i zapobiega przesuszeniu się skóry (z lub bez dodatku olejku zapachowego), do rąk i powierzchni – bez gliceryny (z lub bez dodatku olejku zapachowego). Może być stosowany również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Produkt firmy Danlab wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze nie tylko COVID-19, ale wobec również wirusów osłonkowych, co jest potwierdzone licznymi badaniami przeprowadzonymi w specjalistycznych laboratoriach.

Większość podlaskich firm sprzedających produkty biobójcze nie posiada własnej produkcji, a jedynie dystrybuują preparaty. Białostocka firma „Danlab” jest producentem produktu od A do Z. Preparat o nazwie DANSEPT PŁYN SURFACE jest produkowany, badany laboratoryjnie i rozlewany w hali produkcyjnej przy ul. Handlowej w Białymstoku. Preparat ten jest dostępny jako produkt do stosowania powszechnego.

O wysokiej jakości produktu firmy Danlab – DANSEPT PŁYN SURFACE – świadczą badania i zezwolenia, który uzyskuje producent. Dansept ma pozwolenie narodowe, które zostało potwierdzone szerokim zakresem badań przeprowadzonych w specjalistycznych laboratoriach oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Produkt (produkowany na spirytusie farmaceutycznym) jest przebadany również pod kątem grupy wirusów, do której zaliczany jest wirus wywołujący COVID-19.

DANSEPT SURFACE

Producent: DANLAB

Nr kat.:

Pojemność: 75 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml

Opis: Rodzaj zamknięcia: FLIP TOP, Rodzaj zamknięcia: ATOMIZER, Rodzaj zamknięcia: POMPKA, Rodzaj zamknięcia: SPRYSKIWACZ, Rodzaj zamknięcia: ZAKRĘTKA


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.