PL EN

Białystok wspiera banki mleka w całej Polsce

30.03.2022

Banki mleka to po prostu specjalistyczne laboratoria, które wspomagają leczenie noworodków. Ich pracę finansuje NFZ, rządowe programy wspierają tworzenie i wyposażanie nowych placówek. Co więcej, to właśnie w Białymstoku działa firma charytatywnie wspierająca ich funkcjonowanie. Paradoksalnie... na razie w stolicy województwa podlaskiego nie ma szans na stworzenie banku mleka.
[fot. pixabay.com]
Pierwszy w Polsce bank mleka — niewielki, pilotażowy — powstał w Szpitalu CMKP im. W. Orłowskiego w Warszawie, dokładnie 28 marca 2012 r. - Na ten projekt patrzyła cała Polska — wspomina dr hab. Aleksandra Wesołowska pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego. - Bank powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu Konsultant ds. Neonatologii na Mazowszu, prof. Marii Katarzyny Borszewskiej-Kornackiej oraz dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, decydująca była jednak otwartości ówczesnych władz szpitala.

- Decyzję na tak podjął dyrektor Jan Czeczot. Oni wszyscy zaufali i zaryzykowali, bo w 2012 r. karmienie dziecka mlekiem innej kobiety było wręcz traktowane jak cofanie się w aktualnych trendach medycznych. A to była nowatorska procedura, tylko w Polsce po prostu niestosowana — dodaje Wesołowska.
Banki mleka to małe laboratoria medyczne [fot. Fundacja Bank Mleka Kobiecego]

- Na początku mieliśmy niewiele dzieci korzystających z mleka z banku. Byli to pacjenci Kliniki Neonatologii CMKP w Szpitalu im. W. Orłowskiego kierowanej przez dr hab. Marię Wilińską. Dlatego mogliśmy więc starannie przeanalizować wszystkie elementy programu "Mamy mleko dla wcześniaka", na którego bazie wdrożyliśmy procedurę żywienia mlekiem od dawczyni np. kryteria rekrutacji Dawczyń czy kolejność beneficjentów. Wypracowane wtedy „w Orłowskim”, standardy zarządzania, sprawdzają się do dziś — dodaje prezes Wesołowska. Za sprawą prowadzonej przez dr Aleksandrę Wesołowską Fundacji Banków Mleka Kobiecego w całej Polsce przez ostatnich 10 lat powstało 16 banków mleka.

Pierwszy duży, regionalny bank mleka powstał w Toruniu w 2015 r. Prawdziwy rekord padł w 2018 r., kiedy to powstało sześć banków mleka m.in. we Wrocławiu, Rzeszowie, Gdańsku, Gdyni. Ich tworzenie oraz wyposażanie wspierał rządowy program "Za życiem" - w tym roku w jego budżecie do rozdysponowania jest ponad 970 mln zł. Co ważne — od 2017 r. koszty działania banków mleka refunduje NFZ.
[fot. Fundacja Bank Mleka Kobiecego]
- Ostatni czas pandemii pokazał, jak bardzo te banki mleka kobiecego były potrzebne — mówi szefowa fundacji. - Wcześniaki miały wtedy bardzo utrudniony dostęp do naturalnego pokarmu matki. I banki mleka częściowo przyszły z pomocą.

Zamknięci na współpracę

- Bank mleka w Szpitalu im. W. Orłowskiego jest stosunkowo skromny, do tej pory działa w tym samym stosunkowo niewielkim pomieszczeniu, wyłącznie na użytek pacjentów jednego oddziału. Działa nieprzerwanie od 10 lat co dowodzi , że magazynowanie mleka nie zajmuje jakiejś wielkiej przestrzeni i można oprzeć prace banku o sprzęt niewielkich gabarytów — wyjaśnia Aleksandra Wesołowska. - Udowadniają, że potrzebna jest przede wszystkim chęć.

- I dlatego nie rezygnujemy z Białegostoku. Chcemy stworzyć tu zaplecze dla dzieci z całego województwa podlaskiego, staramy się o to od kilku lat — dodaje. - Jesteśmy otwarci na propozycje placówek medycznych z całego regionu, na razie bezskutecznie negocjujemy z największą.
[fot. pixabay.com]

Rozwiązania są gotowe: sprawdzony sprzęt, opracowane procedury, szkolenia personelu i opieka techniczna. Dodatkowym argumentem przemawiającym „za” jest białostocka firma, która zapewnia wsparcie techniczne bankom mleka w całej Polsce i tym bardziej tu, na miejscu, deklaruje chęć pomocy.

- Wiemy jak obsługiwać sprzęt, wiemy jak pomóc w trudnych sytuacjach i jesteśmy do dyspozycji banków mleka w całej Polsce — wyjaśnia Danuta Katryńska, właścicielka firmy Danlab.

- Na przykład było ostatnio w Trójmieście dość niespodziewane zdarzenie. Pani, która obsługiwała od kilku lat bank mleka, zachorowała nagle i zastąpiły ją nowe położne. Nie znały sprzętu w laboratorium — opowiada. - Przeprowadziliśmy je zdalnie przez wszystkie procedury, od momentu uzyskania do wydania mleka. Udało się, bo mamy za sobą 10 lat doświadczenia z obsługi banków mleka i szkolenia personelu.
Na fot. Danuta Katryńska, właścicielka firmy Danlab - od kilkunastu lat wpiera powstawanie banków mleka kobiecego w Polsce [fot.bia24.pl]

Wnioski z 10 lat?

Banki mleka to oszczędności dla szpitali i przede wszystkim lepsze wyniki w leczeniu dzieci. I nie jest to wróżenie z fusów, a twarde dane z całego świata.

- Wcześniaki, dzieci z oddziałów neonatologicznych odżywiane mlekiem kobiecym są krócej hospitalizowane, potrzebują mniej interwencji związanych z antybiotykoterapią. To naturalne rozwiązanie sprawdza się o wiele bardziej — przekonuje Aleksandra Wesołowska.

- A nie wszystkie mamy pokarm mają. Czasem mają go za mało, czasem muszą o niego zawalczyć. Banki mleka są po to, by małe dzieci i ich mamy w tych trudnych momentach wspierać — przekonuje Danuta Katryńska.
Banki mleka - z wyraźną luką w pn.-wsch. Polsce [fot. Fundacja Banki Mleka Kobiecego]
- Z bankami mleka jest jak z krwiodawstwem, one też ratują życie. Dlatego je wspieramy — dodaje. - Jestem przekonana, że w Białymstoku też znajdą się mamy, które podzielą się mlekiem i pomogą chorym maluszkom. Bo na razie, jestem przekonana, nadmiar tego naturalnego i życiodajnego pokarmu marnuje się, jest wylewany w domach do umywalek.

W zamian kobiety przekazujące mleko mogą liczyć na wsparcie specjalistów od laktacji i regularne badania. Banki mleka sprawdzają się w całej Polsce już od 10 lat. Zajmują się również promocją karmienia piersią, zachęcają do tworzenia w szpitalach tzw. pokojów laktacyjnych.

- W ramach współpracy sami sponsorowaliśmy taki pokój na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym — wyjaśnia Danuta Katryńska — Są w nich specjalne fotele do karmienia, chłodziarka, przewijak. Przy każdym banku mleka są takie pokoje.

- Przez wiele lat, zabiegając o pierwszy bank mleka w Polsce, stykałam się z dużą dozą sceptycyzmu. Słyszałam: nie da się, nie ma pieniędzy, nie ma lokalu, procedur. Szpitale nie są gotowe na takie laboratoria — podsumowuje dr hab. Aleksandra Wesołowska z Fundacji Banków Mleka Kobiecego, która jest też Kierownikiem Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. św. Rodziny w Warszawie. - Mimo to udało się i za to wielkie wsparcie chcę podziękować ludziom, którzy nam zaufali. A dziś również na podstawie banków mleka prowadzone są w Polce innowacyjne badania naukowe nad mlekiem matki. Analizujemy właściwości, badamy skład kobiecego mleka, analizujemy też korzyści finansowe i kliniczne wdrożenia procedury banku mleka w Polsce.
Na fot. dr hab. Aleksandra Wesołowska, szefowa Fundacji Banków Mleka Kobiecego [fot. Fundacja Banki Mleka Kobiecego]

Białystok wspiera banki mleka w całej Polsce https://www.onet.pl/informacje/bia24pl/bialystok-wspiera-banki-mleka-w-calej-polsce/5yschzq,30bc1058 (dostęp 30.03.2022).W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.