PL EN

Jak złożyć zapytanie?

Szanując indywidualne preferencje klientów oferujemy kilka opcji składania zapytań:

 • Zapytania telefoniczne - 85 661 28 66 (pn-pt w godzinach 8.00-16.00) 
 • poprzez formularz - dostępny na naszej stronie internetowej  (zakładka kontakt)
 • drogą mailową - biuro@danlab.pl 

 

Najprostszą i najszybszą formą kontaktu z naszym działem sprzedaży,  jest złożenie zapytania bezpośrednio poprzez stronę internetową

Państwa zapytanie trafia do naszego doradcy bezpośrednio z systemu

 

 

Procedura składania zapytania poprzez stronę internetową:

 

1. STRONA GŁÓWNA

 • Z zakładki „Nasze produkty” wybieramy interesującą kategorię produktową np. „Urządzenia chłodnicze”

2. STRONA KATEGORII

 • Analogicznie do punktu 1 wybieramy interesującą podkategorię np. „Zamrażarki niskotemperaturowe” oraz interesujący dział np. „Zamrażarki szafowe”

3. STRONA PODKATEGORII

 • W nowo-otwartym oknie zobaczymy pełną ofertę z wybranej kategorii. Na stronę ze szczegółową specyfikacją interesującego nas produktu, przechodzimy poprzez kliknięcie „Sprawdź”

4. STRONA PRODUKTU

 • W zakładce charakterystyka znajdziecie Państwo szczegółowy opis produktu. Poniżej treści tekstowej znajduje się tabela z wyszczególnionymi najważniejszymi cechami.

 • Różne modele danego produktu mogą się od siebie różnić pojedynczymi cechami (np. wielkość, pojemność, temperatura chłodzenia/grzania itp.) Istotne różnice między modelami zostały wyszczególnione w zakładce "dostępne modele".

 • Po zapoznaniu się z ogólnym opisem produktu oraz różnicami między poszczególnymi modelami, jeśli produkt spełnia Państwa oczekiwania, mogą go Państwo dodać do zapytania ofertowego.

5. ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Do zapytania ofertowego model dodajemy poprzez kliknięcie ikony „wybierz model” o która znajduje się na górze strony (bezpośrednio pod nazwą produktu).

 • Możemy dodać dowolną ilość modeli do zapytania ofertowego ale zawsze musimy zaznaczyć minimum jeden. Nie ma możliwości dodania produktu do zapytania bez zaznaczenia przynajmniej jednego modelu.

 • Jeśli interesuje nas oferta uwzględniająca wszystkie modele danego produktu należy zaznaczyć każdy z dostępnych modeli.

 • Po dodaniu interesujących nas modeli danego produktu możemy przejść do podsumowania zamówienia lub powrócić do dalszego przeglądania oferty.

  Istnieją dwie metody zamknięcia okna potwierdzającego dodanie przedmiotu do zapytania

 • 1. kliknięcie X – powoduje powrót do strony produktu który dodaliśmy do zapytania
 • 2. kliknięcie „Dodaj inne produkty do zapytania „ - powoduje przeniesienie na stronę główną

6. PODSUMOWANIE ZAPYTANIA

 • Jeśli uznamy, iż w zapytaniu znajdują się już wszystkie interesujące nas produkty, do podsumowania naszego zapytania możemy przejść z każdego miejsca w całym serwisie, klikając ikonkę koszyka zakupowego, znajdującą się w pasku nawigacyjnym na górze strony.

 • Po przejściu na stronę zapytania i kliknięciu ikony "dalej" zostaniemy poproszeni o podanie danych kontaktowych.

 • Wypełniamy wymagane pola i klikamy „wyślij”

Gotowe!

W przeciągu kilku minut na Państwa maila (podanego w formularzu kontaktowym) zostanie wysłane potwierdzenie wysłania zapytania, wraz z jego podsumowaniem.

Nasi doradcy handlowi skontaktują się z Państwem najszybciej jak będzie to możliwe.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.