PL EN

Labcold

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatur + 2°C do + 8°C
  • Blokada cyfrowym kodem
  • Automatyczne odszranianie
  • Alarmy akustyczne i optyczne
  • Półki bądź szuflady
  • Alarm awarii sieci
  • Alarm otwartych drzwi

Unikalny system alarmowy zapewnia stały nadzór nad wszystkimi istotnymi parametrami pracy urządzenia.

Wnętrze chłodziarek do przechowywania krwi jest wykonane ze stali szlachetnej, natomiast z zewnątrz są pokryte białą odporną emalią.
Powłoka zewnętrzna jest łatwa do czyszczenia i konserwacji oraz nadaje urządzeniu "medyczny" charakter. Wnętrze urządzenia jest oświetlone, co pozwala na szybki właściwy wybór niezbędnego materiału.

Urządzenia posiadają drzwi zamykane za pomocą zamka elektronicznego, który zatrzaskuje się automatycznie za każdym razem po zamknięciu drzwi. Elektroniczny zamek cyfrowy pozwala tylko upoważnionym pracownikom na dostęp do zawartości przez wprowadzenie 4-cyfrowego kodu.

Dane techniczne:

Dane techniczne RSBG1032MD RSBT1056MD RSBG1056MD RSBT2056MD RSBG2056MD RDBT1068MD RDBG1068MD RDBT2068MD RDBG2068MD
Pojemność [L] 110 118
Wymiary HxWxD [mm] 774 x 592 x 633 1045 x 655 x 670
Waga [kg] 59,5 kg 77 80 77 80 84 85 84 85
Półki // szuflady 2 // 0 0 // 2
Drzwi Szkło Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne Szkło
Temp. Zakres + 2°C do + 8°C
Typ blokady Cyfrowy kod
Odszranianie Automatyczne
Wyświetlacz temperatury Zewnętrzny, cyfrowy
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Alarm awarii sieci TAK
Alarm wysokiej / niskiej temperatury TAK
Alarm otwartych drzwi TAK
Inne Pojedynczy kompresor Podwójny kompresor Pojedynczy kompresor Podwójny kompresor
Model Zakres temperatur [oC] Pojemność Wymiary Drzwi Waga Inne
RSBG1032MD od +2 do +8 110 L 774 x 592 x 633 [WxSxG] Szkło 59,5 kg Pojedynczy kompresor
RSBT1056MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Pełne 77 kg Pojedynczy kompresor
RSBG1056MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Szkło 80 kg Pojedynczy kompresor
RSBT2056MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Pełne 77 kg Podwójny kompresor
RSBG2056MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Szkło 80 kg Podwójny kompresor
RDBT1068MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Pełne 84 kg Pojedynczy kompresor
RDBG1068MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Szkło 85 kg Pojedynczy kompresor
RDBT2068MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Pełne 84 kg Podwójny kompresor
RDBG2068MD od +2 do +8 118 L 985 x 645 x 680 [WxSxG] Szkło 85 kg Podwójny kompresor

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.