PL EN

Kolby miarowe

 • Kolba miarowa PMP klasa A

  Kolba miarowa PMP klasa A

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  Opis: Szlif 10/19, Szlif 14/23, Szlif 19/26, Szlif 24/29

  sprawdź
 • Kolba miarowa PP klasa B

  Kolba miarowa PP klasa B

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa PMP klasa B z korkiem

  Kolba miarowa PMP klasa B z korkiem

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa PMP klasa B z nakrętką

  Kolba miarowa PMP klasa B z nakrętką

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa PP klasa B z nakrętką

  Kolba miarowa PP klasa B z nakrętką

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa PE klasa A

  Kolba miarowa PE klasa A

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  Opcje: Szlif 10/19, Szlif 7/16, Szlif 12/21, Szlif 14/23, Szlif 19/26, Szlif 24/29, Szlif 29/32

  sprawdź
 • Kolba miarowa klasa A korek szklany oznaczenia niebieskie

  Kolba miarowa klasa A korek szklany oznaczenia niebieskie

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa klasa A korek PE

  Kolba miarowa klasa A korek PE

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml

  Opis: Szlif 7/16, Szlif 10/19, Szlif 12/21, Szlif 14/23, Szlif 19/26, Szlif 24/29, Szlif 29/32, Szlif 34/35

  sprawdź
 • Kolba miarowa klasa A korek szklany oznaczenia brązowe

  Kolba miarowa klasa A korek szklany oznaczenia brązowe

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa klasa B korek PE oznaczenia białe

  Kolba miarowa klasa B korek PE oznaczenia białe

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa klasa A korek szklany oznaczenia białe

  Kolba miarowa klasa A korek szklany oznaczenia białe

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa D trapezowa korek PP

  Kolba miarowa D trapezowa korek PP

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml

  sprawdź
 • Kolba miarowa PE klasa A oznaczenie białe

  Kolba miarowa PE klasa A oznaczenie białe

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź

Kolby miarowe to laboratoryjny sprzęt na szeroką skalę wykorzysywany do przyrządzania roztworów mianowanych w chemicznej analizie ilościowej. Kolby zazwyczaj skalowane są na wylew, co oznacza, że dokładna wskazana pojemność znajduje się wewnątrz naczynia. Kolby wyposażone są w szklany lub plastikowy korek umieszczony przy wylocie pojemnika. Tak jak wszystkie szklane naczynia miarowe takiej kolby miarowej nie należy podgrzewać, myć gorącą wodą oraz suszyć, gdyż może to spowodować zmianę jej pojemności. Posiadamy kolby miarowe o różnych pojemnościach oraz tworzywach, dzięki czemu sprostamy każdym oczekiwaniom. Zachęcamy do zapoznania się z szerokim asortymentem kolb miarowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.