PL EN

Filtry membranowe

 • Filtry membranowe z CA

  Filtry membranowe z CA

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Wielkość porów [μm], 0,2, 0,45

  Parametr: Średnica [mm], 25, 47

  sprawdź
 • Filtry membranowe, nitroceluloza

  Filtry membranowe, nitroceluloza

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Wielkość porów 0,45 μm

  Parametr: Średnica 47 mm

  sprawdź

Filtracja membranowa to metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez różnicę ciśnień pomiędzy dwiema stronami membrany. Ciecz lub gaz otrzymywane po procesie filtracji nazywa się filtratem. Filtracja to proces prowadzony na odpowiednio dobranych materiałach filtracyjnych. Opiera się ona na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o strukturze porowatej, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego tzw. nadawy. Procesy filtracyjne membranowe ze względu na swój charakter znajdują zastosowanie do uzdatniania wód produkcyjnych (częściowe odsalanie wody, dekarbonizacja, zmiękczanie), w procesach chłodniczych, podczas odzysku wody lub surowców ze strumieni produkcyjnych oraz przy oczyszczaniu ścieków. Filtracja membranowa pozwala na usunięcie nawet 99,9% zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W zależności od przeprowadzanego w danym momencie procesu produkcyjnego, wykorzystuje się różne procesy filtracji membranowej np. mikrofiltracja przemysłowa, ultrafiltracja przemysłowa, nanofiltracja przemysłowa czy odwrócona osmoza. W naszej ofercie znajdą Państwo szereg filtrów membranowych wykorzystywanych głównie podczas procesu filtracji membranowej w laboratoriach. Takie filtry zazwyczaj mają okrągły kształt, na zapytanie jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa ofertę na filtry o innych kształtach. W laboratoriach najczęściej mamy do czynienia z filtracja próbek wodnych, a filtry w większości wykonane są z octanu celulozy. Takie filtry posiadają hydrofilową powierzchnię, są autoklawowalne,  co pozwala na wielokrotne ich wykorzystanie i optymalizację kosztów produkcyjnych. Filtry wykonane z octanu celulozy charakteryzują się niską wiązalnością białek na poziomie 3,8 µg/m2. Grubość membrany w dostępnych filtrach celulozowych jest na poziomie 65-110 µm. Maksymalna temperatura robocza na poziomie 135°C pozwala nie tylko na autoklawowanie filtrów, ale również na wykorzystanie ich w miejscach gdzie substratu są bardzo gorące. Standardowa średnica gotowych rozwiązań filtrów owalnych to 25 oraz 47 mm. Nitrocelulozowe filtry membranowe również znajdują szerokie zastosowanie w laboratoriach. Filtry takie są hydrofilowe, zapewniają dużą szybkość przepływu i są autoklawowalne. Filtry wykonane z nitrocelulozy charakteryzują się znacznie wyższą wiązalnością białek od filtrów wykonanych z octanu celulozy - na poziomie 160 µg/m2. Maksymalna temperatura użytkowania to 180°C. Filtry wykonane z nitrocelulozy maja szerokie spektrum zastosowań: grawimetria, analiza cząsteczek, analizy mikrobiologiczne, filtracja sterylizująca roztworów wodnych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.