PL EN

Szkiełka mikroskopowe

 • Szkiełka podstawowe Superfrost

  Szkiełka podstawowe Superfrost

  Producent: Menzel

  Nr kat.:

  Opis: białe, niebieskie, różowe, żółte, zielone, fioletowe

  sprawdź
 • Szkiełka podstawowe matowane

  Szkiełka podstawowe matowane

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: pole opisowe, cięte krawędzie, pole opisowe, szlifowane krawędzie

  sprawdź
 • Szkiełka podstawowe z łezką (wgłębieniem)

  Szkiełka podstawowe z łezką (wgłębieniem)

  Producent: Menzel

  Nr kat.:

  Opis: z łezką

  sprawdź
 • Szkiełka nakrywkowe

  Szkiełka nakrywkowe

  Producent: Menzel

  Nr kat.:

  Wymiary: [mm], 15 x 15, 18 x 18, 20 x 20, 22 x 22, 24 x 24, 24 x 26, 24 x 32, 24 x 36, 24 x 40, 24 x 50, 24 x 60

  Inne: szt., 200, 100

  sprawdź
 • Pudełka PS na szkiełka mikroskopowe

  Pudełka PS na szkiełka mikroskopowe

  Producent: Kartell

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 szt., 50 szt., 100 szt.

  sprawdź
 • Pojemnik PP do transportu szkiełek

  Pojemnik PP do transportu szkiełek

  Producent: Kartell

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 szt.

  sprawdź
 • Płaski pojemnik PP do transportu szkiełek

  Płaski pojemnik PP do transportu szkiełek

  Producent: HEINZ HERENZ

  Nr kat.:

  Pojemność: 4 szt.

  sprawdź
 • Taca PVC do szkiełek mikroskopowych

  Taca PVC do szkiełek mikroskopowych

  Producent: Kartell

  Nr kat.:

  Pojemność: 40 szkiełek

  sprawdź
 • Podajnik automatyczny do szkiełek mikroskopowych

  Podajnik automatyczny do szkiełek mikroskopowych

  Producent: Kartell

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Pinceta stalowa do szkiełek nakrywkowych

  Pinceta stalowa do szkiełek nakrywkowych

  Producent: Schneider

  Nr kat.:

  Opis: prosta, zakrzywiona, z ogranicznikiem

  sprawdź
 • Szalka Petriego ze szkła borokrzemowego

  Szalka Petriego ze szkła borokrzemowego

  Producent: SIMAX

  Nr kat.:

  Wymiary: d1=200 mm d2=190 mm h=35 mm, d1=250 mm d2=240 mm h=50 mm, d1=300 mm d2=288 mm h=52 mm

  sprawdź
 • Kwarcowa szalka Petriego

  Kwarcowa szalka Petriego

  Producent: Megan

  Nr kat.:

  Wymiary: d=70 mm, h=18 mm, grubość ścianki 1,9 ±0,2, d=80mm, h=18 mm grubość ścianki 1,9 ±0,2, d=90mm h=18 mm grubość ścianki 1,9 ±0,2

  sprawdź
 • Szalka Petriego PS sterylna

  Szalka Petriego PS sterylna

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Wymiary: 100 mm

  sprawdź
 • Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego

  Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Wymiary: średnica 90 mm, średnica 100 mm

  sprawdź
 • Szalka aluminiowa

  Szalka aluminiowa

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Wymiary: Średnica 100 mm wysokość 8 mm

  sprawdź

Szkiełka mikroskopowe to niezbędny, podstawowy element do pracy z mikroskopem. Dzięki zastosowaniu mikroskopowych szkiełek możemy poddawać obserwacji różnorodne substancje i ciała stałe.  W naszej ofercie posiadamy szkiełka mikroskopowe najwyższej jakości. Posiadają zabezpieczenia chroniące przed sklejaniem i zarysowaniami. Niektóre dostępne przez nas modele posiadają pole umożliwiające opis szkieł, które odporne jest na działanie rozpuszczalników. Pola można podpisywać dowolnym pisakiem. W sprzedaży posiadamy również szkiełka laboratoryjne bez pola do podpisu a także szkiełka z krawędziami szlifowanymi lub ciętymi.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.