PL EN

Reaktory Steroglass PTFE 100

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA EN

Reaktory laboratoryjne LAB stosowane są do do optymalizacji i reprodukcji substancji chemicznych poprzez mieszanie, rozpraszanie i homogenizowanie procesów w skali laboratoryjnej.
Reakcje mogą być wykonywane w różnych objętościach poprzez zmianę zbiorników reaktora. (300ml, 500ml, 1L, 2L, 3L, 5L, 7L).
Reaktory przeznaczone do opracowywania procesów chemicznych, zwiększania skali, zmniejszania skali i do symulacji procesów.

Reaktory laboratoryjne LAB mogą być wyposażone w:

- Pokrywę naczynia reakcyjnego o średnicy DN100, wykonaną z PTFE, pokrywa standardowo wyposażona w 4 króćce o szlifie 29/32 i jeden króciec o szlifie 14/23;
- Naczynie reakcyjne dwuścienne lub trójścienne, wykonane ze szkła przezroczystego boro 3.3, pojemność naczynia reakcyjnego: od 300 ml do 7000 ml, pozwalające na wizualne monitorowanie procesów; wyposażone w dwa króćce ze stali nierdzewnej do podłączenia węży, na dnie naczynia reakcyjnego zainstalowany wkręcany zawór, element wkręcany wykonany z PTFE, zawór całkowicie demontowalny. Naczynie posiada wyrównanie dna, które wyklucza jego martwą przestrzeń;
- Zacisk samocentrujący do naczynia, wykonany ze stali nierdzewnej DN100;
- Uszczelkę O-ring DN100;
- Chłodnicę szklaną typu Dimroth o wymiarach szlifu 29/32, długość chłodnicy: 200 lub 300 lub 350 lub 500 mm;
- Wkraplacz szklany o pojemności: 50 lub 100 lub 250 lub 500 lub 1000 lub 2000 ml wraz z korkiem, dopasowany do króćca w pokrywie ze szlifem;
- Korek do króćca o szlifie 29/32;
- Korek do króćca o szlifie 29/32 ze specjalnym króćcem na wąż;
- Możliwość zamówienia pasujących naczyń reakcyjnych do zakupionego zestawu o pojemnościach: 300 ml, 500 ml, 1L, 2L, 3L, 5L, 7L, kompatybilnych ze stelażem reaktora;
- Zakres temperatury pracy reaktorów: od -90 do 180 [C];
- Końcówkę mieszająca do mieszadła mechanicznego pokryta PTFE o średnicy pręta 8 mm, długość końcówki 600 mm z adapterem,
- Sondę temperaturową Pt100 pokrytą PTFE
- Stelaż reaktora wykonany w całości ze stali nierdzewnej, wyposażony w niezbędne uchwyty do łatwego mocowania naczynia reakcyjnego , napędu mieszadła oraz pokrywy do naczynia wraz
z elementami. W podstawie stelaża wykonane naczynie ze stali nierdzewnej;

Wyposażenie opcjonalne:
- Mieszadło mechaniczne
- Cyrkulator agregatowy chłodząco-grzejący
- Pokrywa ochronna
- Pehametr
- Homogenizator
- Cyfrowy miernik temperatury i analogowych sygnałów standardowych
- Uszczelnienia, uchwyty i złączki, dopasowane do pracy w zakresie parametrów reaktora, mieszadła i agregatu, umożliwiające podłączenie całości do układu grzejno-chłodzącego odporne na działanie kwasów i zasad;
- Węże łączące agregat z reaktorem dopasowane do pracy w zakresie temperatur pracy i innych parametrów reaktora i agregatu.

                    Konfiguracje reaktora LABModel Pojemność
Reaktor 300/100/PTFE nr kat.: SQEG080260 300 ml
Reaktor 500/100/PTFE nr kat.: SQEG080265 500 ml
Reaktor 1L/100/PTFE nr kat.: SQEG080264 1000 ml
Reaktor 2L/100/PTFE nr kat.: SQEG080921 2000 ml
Reaktor 3L/100/PTFE nr kat.: SQEG080922 3000 ml
Reaktor 5L/100/PTFE nr kat.:SQEG080923 5000 ml
Reaktor 7L/100/PTFE nr kat.: SQEG080924 7000 ml

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.