PL EN

Mieszadła mechaniczne IKA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Wyświetlacz cyfrowy
  • Napęd z funkcją utrzymywania stałej mocy wyjściowej
  • Wałki mieszadeł wciskane
  • Ergonomiczna i solidna konstrukcja
  • Ochrona przed przeciążeniem
Mieszadła laboratoryjne o bardzo dużej mocy, z regulacją mechaniczną, przeznaczone do pracy z bardzo lepkimi cieczami w ilości do 200 l (H2O). Mieszadło z funkcją ochrony przed przeciążeniem silnika dzięki samoblokującemu się ogranicznikowi temperatury pracy. Nadaje się do mieszania intensywnego materiałów opracowywanych laboratoryjnie lub w pilotażowych instalacjach technologicznych. W ramach akcesoriów można doposażyć przyrząd w zabezpieczenie wałka mieszającego.


Dane techniczne:

Model

Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania [L] (względem H2O)

Moc silnika [W]

Zakres obrotów [rpm]

Maks. lepkość cieczy [mPas]

RW 20 digital

20

35

60-2000

10000

RW 28 digital

80

90

60-1400

50000

RW 47 digital

200

370

57-1300

100000

Eurostar 400 C/D*

150

176

6-2000

100000

Eurostar 200 control P4

100

76

4-530

150000

Eurostar 200 C/D*

100

84

6-2000

100000

Eurostar 100 control P4

100

142

10-300

100000

Eurostar 100 C/D*

100

142

30-1300

70000

Eurostar 60 C/D*

40

131

30-2000

50000

Eurostar 40 digital

25

84

30-2000

30000

Eurostar 20 high speed C/D*

20

125

150-6000

10000

Eurostar 20 digital

15

42

30-2000

10000

Ministar 80 C/D*

50

46

30-500

60000

Ministar 40 C/D*

25

46

30-1000

30000

Ministar 20 C/D*

15

46

50-2000

10000

Microstar 30 C/D*

20

22

30-500

20000

Microstar 15 C/D*

10

22

30-1000

8000

Microstar 7,5 C/D*

5

22

30-2000

4000

Nanostar 7,5 digital

5

22

50-2000

4000*C/D - control/digital
Model Moc
RW 20 digital 35 W
RW 28 digital 90 W
RW 47 digital 370 W
Eurostar 400 C/D 176 W
Eurostar 200 control P4 76 W
Eurostar 200 C/D 84 W
Eurostar 100 control P4 142 W
Eurostar 100 C/D 142 W
Eurostar 60 C/D 131 W
Eurostar 40 digital 84 W
Eurostar 20 high speed C/D 125 W
Eurostar 20 digital 42 W
Ministar 80 C/D 46 W
Ministar 40 C/D 46 W
Ministar 20 C/D 46 W
Microstar 30 C/D 22 W
Microstar 15 C/D 22 W
Microstar 7,5 C/D 22 W
Nanostar 7,5 digital 22 W

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.