PL EN

Homogenizator kulkowy HT Lysing

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Duża przepustowość
 • Ruch liniowy
 • Duża szybkość
 • Idealny do wielu próbek
 • 5 fabrycznych programów
 • Wyświetlacz LED umożliwiający podgląd ustawień prędkości i czasu
Laboratoryjny homogenizator kulkowy firmy OHAUS to wydajne rozwiązanie do mielenia, lizowania, rozdrabniania, mieszania i homogenizowania próbek. Doskonale sprawdzi się w analizie DNA, RNA i  białek (z tkanki ssaczej, roślin, gleby, nasion, grzybów, bakterii, wirusów i innych komórek), lizie komórek, PCR, czy ekspresji genów. Wykonywany z dużą prędkością ruch liniowy, umożliwia szybkie przetwarzanie próbek.
Wyposażone w łatwą do załadunku tackę,  zabezpieczającą  mikropłytkę, płytkę studzienkową lub probówkę na swoim miejscu.


Zalety urządzenia:

 • Obsługa wielu różnych konfiguracji próbek i probówek
  Jeśli chodzi o wydajne mielenie, nasz homogenizator do lizowania o dużej przepustowości jest jednym z najbardziej elastycznych modeli na rynku. Wbudowany regulowany uchwyt umożliwia łatwe przetwarzanie próbek bez konieczności stosowania akcesoriów.
 • Większa wydajność pracy dzięki wysokiej przepustowości przetwarzania próbek
  Ten uniwersalny homogenizator umożliwia mielenie z dużą przepustowością i jest idealny do przetwarzanie wielu probówek, mikropłytek, płytek studzienkowych i innych pojemników na próbki mieszczących się w uchwycie o wymiarach 10,2x12,7x6,4 cm.
 • Wybieraj optymalną prędkość i czas, korzystając z 5 programów fabrycznych
  Koniec ze zgadywaniem podczas przygotowywania próbki. Pięć fabrycznie wgranych programów, zoptymalizowanych pod kątem prędkości i czasu pozwala z łatwością przetwarzać najczęściej badane próbki, takie jak bakterie, grzyby oraz tkanki roślinne i zwierzęce.


Cechy szczegółowe:

 • Wyświetlacz: Czytelny wyświetlacz LED umożliwia operatorowi podgląd ustawień prędkości i czasu.

 • Programy: Analiza DNA, RNA i białek (z tkanki ssaczej, roślin, gleby, nasion, grzybów, bakterii, wirusów i innych komórek), liza komórek, PCR, ekspresja genów.

 • Zasilanie: Pięć przycisków ze wstępnie ustawionymi programami oraz sterowanie prędkością i czasem przez touchpad.

 • Komunikacja: Nie dot.

 • Konstrukcja: Górna obudowa z elastomeru polieuretanowego, dolna obudowa z Cycoloy i pokrywa z Lexan.

 • Cechy konstrukcyjne: Jednostka sterowana mikroprocesorem jest wyposażona w zacisk na próbki i klucz imbusowy.

Wybrane akcesoria dodatkowe (zamawiane oddzielnie):

 • Probówka żółta zakręcana (drożdże) 2 ml, DNase/RNase free, 400 μm Zirconium, opak. 100 szt. / Nr kat. 30391404,
 • Probówka niebieska zakręcana (grzyby) 2 ml, DNase/RNase free, 800 μm Zirconium, opak. 100 szt. / Nr kat. 30391405,
 • Probówka pomarańczowa zakręcana (próbki miękkie) 2 ml, DNase/RNase free, 1,4mm kulki Zirconium, opak. 100 szt.b / Nr kat. 30391406


Dane techniczne:

Model HOHTDG
Zakres prędkości  [obr./min] od 300 do 1600  (skok co 1)
Ruch posuwisto-zwrotny, 31 mm
Zegar od 1 sekundy do 10 minut (skok co 1 sekundę)
Program 1 5 min z prędkością 1500 obr./min
Program 2 2 min z prędkością 1500 obr./min
Program 3 3 min z prędkością 1300 obr./min
Program 4 4 min z prędkością 1500 obr./min
Program 5 1 min z prędkością 1600 obr./min
Pełny zakres wagowy 1 płytka studzienkowa, 4 mikropłytki i dowolna matryca probówkowa, 
mieszcząca się w regulowanym uchwycie o wymiarach 10,2 × 12,7 × 6,4 cm
Maksymalna pojemność [g] 300
Warunki pracy 5°C– 40°C, 20%– 85% RH, bez skraplania
Wymiary [D x S x W] cm 44,6 × 28,6 × 51,8
Masa netto [kg] 34
Nr katalogowy 30391396Akcesoria dodatkowe zamawiane oddzielnie
* Probówka żółta zakręcana (drożdże) 2 ml, DNase/RNase free, 400 μm Zirconium, opak. 100 szt.   30391404
Probówka niebieska zakręcana (grzyby) 2 ml, DNase/RNase free, 800 μm Zirconium, opak. 100 szt.   30391405
Probówka pomarańczowa zakręcana (próbki miękkie) 2 ml, DNase/RNase free, 1,4mm kulki Zirconium, opak. 100 szt.  30391406
Probówka zielona zakręcana (tkanki roślinne) 2 ml, DNase/RNase free, 3mm Zirconium, opak. 100 szt.   30391408
Probówka czerwona zakręcana (tkanki zwierzęce) 2 ml, DNase/RNase free, 3mm kulki Stal nierdzewna, opak. 100 szt.    30391409
Probówka brązowa zakręcana (środowiskowa) 2 ml, DNase/RNase free, 100 μm/800 μm/3 mm Zirconium, opak. 100 szt.   30391410
Stojak na probówki, 25 probówek × 2 ml, opak. 2 szt.   30391431
Zestaw probówek, 14 szt. Po dwie sztuki Biała, Żółta, Niebieska, Pomarańczowa, Zielona, Czerwona i Brązowa    30391433
Model Szybkość [obroty/min]
HOHTDG od 300 do 1600 obr./min (skok co 1 obr./min)

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.