PL EN
Wróć

DANSEPT SURFACE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • forma płynu,

  • dezynfekcja rąk i powierzchni (bakteriobójczy, wirusobójczy grzybobójczy),

  • użycie bez rozcieńczania,

  • zapach neutralny, miętowy lub cytrynowy,

  • dostawa ok. 2 dni roboczych,

  • spirytus jakości farmaceutycznej.

Preparaty DANSEPT SURFACE są preparatami ana bazie alkoholu etylowego jakości farmaceutycznej, co zapewnia przyjemny zapach. Płyn występuje w dwóch wariantach:

do rąk – z dodatkiem gliceryny, która zatrzymuje wodę w naskórku i zapobiega przesuszeniu się skóry (z lub bez dodatku olejku zapachowego),

do rąk i powierzchni – bez gliceryny (z lub bez dodatku olejku zapachowego). Może być stosowany również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.


Sposób użycia:
Preparat gotowy do bezpośredniego użycia. 3 ml preparatu należy wcierać przez 30 s. Nie wolno rozcieńczać.

Na Państwa życzenie możemy przesłać  karty charakterystyki produktu.

Prosimy o wskazanie zapachu
płynu: neutralny, miętowy, cytrynowy.
Model Pojemność Opis
DANSEPT SURFACE 75 75 ml Rodzaj zamknięcia: FLIP TOP
DANSEPT SURFACE 75A 75 ml Rodzaj zamknięcia: ATOMIZER
DANSEPT SURFACE 250 F 250 ml Rodzaj zamknięcia: FLIP TOP
DANSEPT SURFACE 250A 250 ml Rodzaj zamknięcia: ATOMIZER
DANSEPT SURFACE 500 P 500 ml Rodzaj zamknięcia: POMPKA
DANSEPT SURFACE 500 F 500 ml Rodzaj zamknięcia: FLIP TOP
DANSEPT SURFACE 500A 500 ml Rodzaj zamknięcia: ATOMIZER
DANSEPT SURFACE 750P 750 ml Rodzaj zamknięcia: POMPKA
DANSEPT SURFACE 750F 750 ml Rodzaj zamknięcia: FLIP TOP
DANSEPT SURFACE 750S 750 ml Rodzaj zamknięcia: SPRYSKIWACZ
DANSEPT SURFACE 1000P 1000 ml Rodzaj zamknięcia: POMPKA
DANSEPT SURFACE 1000F 1000 ml Rodzaj zamknięcia: FLIP TOP
DANSEPT SURFACE 1000S 1000 ml Rodzaj zamknięcia: SPRYSKIWACZ
DANSEPT SURFACE 1000Z 1000 ml Rodzaj zamknięcia: ZAKRĘTKA
DANSEPT SURFACE 2000 2000 ml Rodzaj zamknięcia: ZAKRĘTKA
DANSEPT SURFACE 5000 5000 ml Rodzaj zamknięcia: ZAKRĘTKA

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.