PL EN

Dygestorium laboratoryjne LabAirTec Green

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA DYGESTORIUM LABAIRTEC GREEN WERSJA EN


  • Obniża koszty zużycia energii do 96%
  • Niskie koszty użytkowania
  • Nie zanieczyszcza powietrza
  • Łatwy do przestawienia
  • Szerokie możliwości zastosowań
  • Nie wymaga podłączenia do wentylacji
  • Łatwe w obsłudze
  • Technologia filtracyjna Neutrodine
  • Kolumna filtracyjna
  • Certyfikat DIN EN 14175-3 oraz AFNOR NF X 15-211:2009

 

 

 

 

 

Dygestorium LabAirTec Green to pierwsze monitorowane i przyjazne środowisku dygestorium, które jest możliwe do zainstalowania w każdym miejscu. Dygestorium jest bezpieczne, bardzo wydajne i energooszczędne. Unikatowa, modułowa kolumna filtracyjna oraz opatentowana technologia filtracyjna Neutrodine- może być szeroko wykorzystywana w laboratorium w pracy zarówno z kwasami, jak i rozpuszczalnikami, niezależnie od ich stanu skupienia.

Cechy Dygestorium LabAirTec Green:

- przy maksymalnym zużyciu energii 800 kWh/rok (uruchomione 2600 godzin rocznie) praktycznie nie zużywa energii.

- koszty użytkowania pozostają bardzo niskie ( częstotliwość zmiany filtra to 18 miesięcy).

- brak systemu wyciągowego oznacza brak dodatkowych instalacji, mniejsza infrastruktura, zredukowane koszty budynku, itp.

- może być umieszczone w projekcie w każdym czasie i wymaga tylko odrobiny planowania.

- jest jedynym dygestorium z kolumną filtracyjną, które można faktycznie zaadaptować do bieżących i przyszłych zastosowań.

-jest zdolne do obsługi większości chemikaliów zwykle używanych w laboratoriach (rozpuszczalniki, kwasy, zasady..).

 

Co to jest bezpieczna technologia filtracji Neutrodine?

To system filtracji, za pomocą którego możliwe jest skuteczne filtrowanie kwasów, rozpuszczalników oraz zasad na tym samym filtrze. 50% wzrost pojemności retencyjnej, która przedłuża czas życia filtra, a także zwiększona różnorodność zatrzymanych cząsteczek większości powszechnie stosowanych chemikaliów, takich jak rozpuszczalniki, kwasy, zasady.

 

Model Opis
LabAirTec Green bezwyciągowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.