PL EN

Analogowe refraktometry Abbego serii AR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar próbek ciekłych, lepkich i stałych, niezależnie od ich zmętnienia, lepkości, przezroczystości i absorpcji
 • Nadaje się do pomiaru folii i ciał stałych
 • Duży zakres pomiarowy nD 1,3000-1,7200 i 0-95% Brix, skala regulowana ręcznie
 • Odczytywanie zmierzonych wartości przez okular
 • Solidna obudowa i łatwa obsługa
 • Z przyłączami termostatu umożliwiającymi regulację temperatury za pomocą zewnętrznego termostatu
 • Temperatura jest wyświetlana na ekranie LCD

Refraktometry Abbego wykorzystywane są do wykonywania pomiarów refraktometrycznych w szerokim zakresie współczynnika refrakcji nD raz skali cukrowej Brix. Są to urządzenia klasyczne charakteryzujące się najwyższą precyzją odczytu oraz prostym użytkowaniem. Dzięki użyciu zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego możliwa jest kontrola temperatury pryzmatu pomiarowego refraktometru.  W zestawie takiego refraktometru Abbego zazwyczaj znajduje się zasilacz, płytka wzorcowa, płyn kontaktowy, pokrowiec a także instrukcja obsługi. Producent posiada dwa klasyczne refraktometry Abbego, AR4 i AR2008. W AR2008 ocena pomiaru odbywa się cyfrowo,  zaś  AR4 zmierzona wartość jest następnie odczytywana przez okular.

Analogowy refraktometr Abbego AR 4

AR4 określa współczynnik załamania światła między nD 1,3000 - 1,7200 a zawartość cukru w ​​zakresie 0 - 95 % Brix. Pomiary mogą być prowadzona zarówno dla próbek ciekłych, lepkich, jak i stałych, niezależnie od ich zmętnienia, lepkości, przezroczystości i absorpcji.  Przyłącze termostatu umożliwia regulację temperatury za pomocą zewnętrznego opcjonalnego termostatu.

Cyfrowy refraktometr Abbego AR 2008

Odczyt wyników pomiarów tj. współczynnika załamania, wartości Brix, oraz temperatury możliwy jest za pomocą wyświetlacza cyfrowego.

Typowe aplikacje

Refraktometry Abbego mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym,  szpitalach, aptekach oraz biurach badawczych i edukacji. Cechą szczególną jest możliwość pomiaru nie tylko próbek ciekłych i lepkich, ale także ciał stałych i folii. Główne obszary zastosowań to:

 • Test tożsamości, kontrola czystości i oznaczanie stężenia surowców, półproduktów i produktów końcowych
 • Oznaczanie stężenia cukru
 • Kontrola towarów przychodzących i wychodzących
 • Kontrola czystości
 • Badanie produktów spożywczych i farmaceutycznych
 • Badanie zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi


Model Refraktometr AR4 Refraktometr cyfrowy AR2008
Odczyt Przez okular Wyświetlacz cyfrowy
Pomiary Współczynnik załamania (nD)
Stężenie sacharozy [% Brix]
Zakres pomiaru  1,3000 - 1,7200 nD
0 – 95 % Brix
Dokładność odczytu  ±0,0002 nD
±0,1% Brix
Rozdzielczość  0,0005 nD
0,25% Brix
0,0001 nD
0,1% Brix
Pryzmat pomiarowy Szkło optyczne
Źródło świata Podświetlenie  LED Wbudowane źródło światła LED
Długość fali (nm) 589
Pomiar temperatury Termometr cyfrowy Wbudowany termomer cyfrowy
Zakres pomiaru temperatury (°C) 0 – 99
Kompensacja temperatury ¯ Automatyczna w zakresie 0-90 °C
Dokładność pomiaru temperatury (°C) ± 0,5 ±0,3
Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) 0.1
Interfejsy do komputera PC lub drukarki ¯  RS-232, RS-422
Maksymalny pobór mocy (W) 15 40
Wymiary (S x W x G) [mm] 100 x 270 x 190 120 x 290  x 250
Przyłącze do zewnętrznego  termostatu Tak
Model Parametr Zakres temperatur [oC]
AR 4 Zakres pomiaru temp. 0–99°C
AR 2008 Zakres pomiaru temp. 0–99°C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.