PL EN

Refraktometr ABBE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Pomiar próbek ciekłych, lepkich i stałych
  • Wyświetlacz LCD
  • Duży zakres pomiarowy
  • Solidna obudowa
  • Ładna obsługa
  • Połączenia do regulacji temperatury
  • Automatyczna kompensacja temperatury
  • Zintegrowany termometr
  • Odczyt za pomocą okularu
  • Elektroniczna ocena zmierzonych danych

Refraktometry Abbiego służą do określania współczynnika załamania nD a zawartością cukru próbek ciekłych, lepkich jak i również stałych. Urządzenie te umożliwia odczyt zawartości substancji suchej w % oraz wartość dyspersji nF-nC. Przeznaczeniem refraktometrów jest wykonywanie pomiarów próbek ciekłych, lepkich i stałych, niezależnie od ich zmętnienia, lepkości, przezroczystości i absorpcji, natomiast urządzenia nadają się również do pomiaru folii i ciał stałych. Ich charakterystyczną cechą jest szeroki zakres pomiarowy 1,3000-1,7200 i 0-95% Brix. Ponadto produkty wyróżniają się solidną obudową oraz możliwia jest również elektroniczna ocena danych.

 

Dane techniczne:

Dane techniczne AR4 AR2008
Dokładność 0.1% Brix; 0.0002 nD 0.1 %; 0.0002 nD
Podświetlenie Podświetlenie skali, podświetlenie LED (590 nm) dla prymatu Wbudowane źródło światła
(589 nm) do pryzmatu
Wskaźnik Odczyt ze skali i okularu LCD-wyświetlacz
Zakres pomiaru  0-95% Brix stężenie (skala cukrowa); 1.3000-1.7000 nD 0-95% Brix stężenie
(skala cukrowa); 1.3000-1.7000 nD; temperatura 0-99°C
Zasilanie 110 V or 220 V, wymiennie 115/230 V, AC, 50/60 Hz, 40 VA
Podział skali 0.25% Brix; 0.0005 nD 0.1%; 0.0001 nD; 0.1°C
Termometr cyfrowy  -40° - 120°C  (opcjonalnie) 0-99°C
Wymiary   AR4: 140 x 100 x 235 mm
AR4D:230 x 110 x 270 mm
240 x110 x 290 mm
Waga   AR4:4.4 kg
AR4D:5.5 kg
5 kg
Kompensacja
Temperatury
/ 0-90°C
Dodatkowo   Regulowana skala
Pryzmaty kontrolowane pod wzgl.temperatury
Seryjnie: RS-232 9600 Baud;
RS-422 9600 Baud

Model Inne Parametr Temperatura [oC] Wskaźnik
Nazwa Stężenie sacharozy Współczynnik załamania światła Posiada termometr Odczyt Parametrów
AR4 Tak Tak Nie Odczyt ze skali i okularu
AR2008 Tak Tak Tak Wyświetlacz LCD

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.