Wróć

Refraktometry w Analizie Składu Substancji

W świecie nauki i badań, gdzie dokładność i precyzja są niezbędne, refraktometry odgrywają niesamowicie ważną rolę w analizie składu substancji. Te zaawansowane urządzenia pomiarowe dzięki swojej zdolności do dostarczania dokładnych i powtarzalnych wyników, stały się nieocenionym narzędziem w laboratoriach na całym świecie. Co sprawia, że przyczyniają się one do postępu w tak wielu dziedzinach? Gdzie i do czego dokładnie można je wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej - zajrzyj koniecznie!

Refraktometr: co to?

Refraktometr to zaawansowane narzędzie analityczne, wykorzystywane w laboratoriach do pomiaru wskaźnika załamania światła w substancjach. Wskaźnik ten jest unikalną cechą dla każdej substancji i pozwala na określenie jej stężenia, czystości oraz innych właściwości fizycznych, a określenie go za pomocą refraktometru pozwala na ich dokładne zbadanie.

Zależnie od zastosowania, wyróżnić można kilka typów tych urządzeń, m.in. refraktometr Abbego, refraktometr Jamina czy refraktometr Pulfricha. Rozróżnia się je także ze względu na wielkość - na przykład w naszym sklepie internetowym znajdziesz i te kalibrowane, precyzyjne sprzęty, jak i dość proste, kieszonkowe.

Jak działa refraktometr?

Niezależnie od tego, czy jest to refraktometr Pulfricha, czy refraktometr Abbego, zasada działania jest podobna. Opiera się ona na pomiarze wskaźnika załamania światła, który jest charakterystyczną wielkością optyczną. Kiedy promień światła przechodzi z jednego medium (np. powietrza) do innego medium o różnej gęstości optycznej (np. cieczy lub stałej substancji), kierunek jego biegu ulega zmianie. Kąt, pod jakim światło wchodzi do substancji (kąt padania), oraz kąt, pod jakim jest ono załamane wewnątrz niej (kąt załamania), pozwalają na obliczenie wskaźnika załamania za pomocą prawa Snella.
Proces pomiaru za pomocą refraktometru zazwyczaj obejmuje nałożenie niewielkiej ilości substancji na pryzmat pomiarowy, a następnie obserwację zmiany kierunku światła, która jest następnie przekształcana na wartość wskaźnika załamania. W zależności od typu refraktometru odczyt może być wykonany manualnie poprzez obserwację skali lub automatycznie za pomocą cyfrowych systemów pomiarowych. Sprawdź rozwiązania:Zastosowanie refraktometrów


Refraktometr - do czego służy?

Do czego służy refraktometr? Urządzenie to znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, wspierając efektywność badań np. nad stężeniem czystości czy innych właściwości substancji. Najczęściej jest wykorzystywany w:

  • - przemyśle spożywczym: w tej branży refraktometry są wykorzystywane do pomiaru np. zawartości cukru w sokach, winach, miodzie czy napojach gazowanych. W ten sposób pomagają w zapewnieniu stałej jakości wytwarzanych produktów i spełnianiu wymogów regulacyjnych;
  • - farmacji: gdzie służy do kontroli jakości surowców i gotowych produktów leczniczych poprzez pomiar ich właściwości optycznych. Przekłada się to na bezpieczeństwo i skuteczność wytwarzanych leków;
  • - chemii: refraktometry pomagają w identyfikacji substancji chemicznych i monitorowaniu składu mieszanin oraz procesów chemicznych, co jest konieczne w trakcie przeprowadzanych badań czy kontroli jakości wytwarzanych substancji;
  • - agronomii i rolnictwie: gdzie używany jest do pomiaru np. zawartości wody w glebie oraz do określania dojrzałości i jakości owoców. Przyczynia się tym samym do wsparcia decyzyjności pod względem nawadniania nasadzeń czy zbioru plonów;
  • - badaniach naukowych i edukacji: w laboratoriach badawczych oraz instytucjach edukacyjnych refraktometry są niezbędne do przeprowadzania eksperymentów, w których wymagane jest precyzyjne mierzenie właściwości optycznych substancji;
  • - przemyśle olejowym i paliwowym: gdzie wykorzystywany jest do analizy składu paliw i olejów, wspierając tym samym zdolność oceny jakości tych produktów, a także optymalizację ich procesów produkcyjnych;
  • - optyce i materiałoznawstwie: umożliwia badanie właściwości optycznych materiałów, tym samym stanowiąc kluczowy element w produkcji szkieł optycznych, soczewek i komponentów elektronicznych.

W każdej z tych dziedzin refraktometry dostarczają cennych informacji, które przyczyniają się do poprawy jakości produktów, optymalizacji procesów produkcyjnych i rozwoju nowych technologii. 

Bez nich sukces badawczy czy wytwórczy często byłby utrudniony, a czasem nawet uniemożliwiony. Warto więc sięgać po tego typu urządzenia, gdy występuje konieczność wykonania precyzyjnych pomiarów.