Wróć

Jak ważyć na wadze laboratoryjnej?

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele modeli wag laboratoryjnych. Firmy prześcigają się w dodawaniu nowoczesnych i „potrzebnych” funkcji do wag. Jest wiele modeli wag, które posiadają kilkadziesiąt dodatkowych funkcji, które mają usprawnić i pomóc w codziennej pracy laboratoryjnej. Jednak najładniejsze i najbardziej zawansowane wagi, wagi z kolorowymi wyświetlaczami i ciekawymi sygnałami dźwiękowymi, nie będą prawidłowo działać i nie dadzą wiarygodnych wyników, jeżeli użytkownik nie będzie się z nimi prawidłowo obchodził. Istnieje szereg poradników prawidłowego ważenia, gdzie można zapoznać się z podstawowymi zasadami obchodzenia się z tymi jakże czułymi laboratoryjnymi urządzeniami. Poniżej przedstawimy kilka podstawowych, ale niezbędnych wskazówek w jaki sposób można na wadze laboratoryjnej uzyskać wiarygodny wynik bezproblemowo i szybko. 

Aby prawidłowo przeprowadzić proces ważenia należy bezwzględnie wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów jak odpowiedni dobór lokalizacji ustawienia urządzenia, podłączenie wagi do stabilnego zasilania, poprawny odczyt wskazania wagi oraz właściwe wypoziomowanie wagi.

Odpowiednie miejsce ustawienia wagi jest jednym z najbardziej istotnych aspektów pracy. Waga powinna być ustawiona w miejscu, w którym otoczenie nie będzie miało wpływu na użytkowanie urządzenia. Wagi nie powinny być ustawione w miejscach, które narażone są na nasłonecznienie oraz na ruchy powietrza np. w okolicach okien, przejść, klimatyzatorów, czy nawet wentylatorów. Istotne jest również, aby osoba obsługująca wagę miała dostateczną ilość przestrzeni wokół do swobodnej pracy.

Warunki środowiska panujące w pomieszczeniu są niezwykle istotne, zmiana warunków wilgotności lub temperatury może mieć ogromne znaczenie szczególnie, gdy pracuje się z wagami mikroanalitycznymi oraz ultramikroanalitycznymi, gdzie błędy wskazania w przypadku użytkowania wagi w niewłaściwych warunkach mogą mieć ogromne znaczenie. Dlatego też w przypadku pracy z bardzo dokładnymi wagami zaleca się bezwzględnie użytkowanie ich w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach, w których wszystkie zewnętrzne wpływy są wyeliminowane do minimum, a parametry panujące wewnątrz są ściśle kontrolowane.

Podczas pracy w wagami, ważne jest również, aby miały dostęp do stabilnego zasilania, tak aby mogły one działać nieustannie, a w momencie braku aktywności mogły przełączyć się w tryb czuwania. Po dokonaniu pierwszej instalacji i przed wykonaniem pierwszego pomiaru należy odczekać, aż wszystkie elementy wagi nagrzeją się i waga przystosuje się do środowiska pracy. Taki okres stabilizacji w zależności od modelu może trwać od kilku do kilkunastu godzin. Stabilne podłączenie do zasilania pomaga w utrzymaniu elementów wagi we właściwej temperaturze i zapobiega wystąpieniu potencjalnych awarii i uszkodzeń urządzenia.

Waga powinna być ustawiona na stabilnym i wypoziomowanym podłożu. Sama waga również powinna być wypoziomowana, ale w tym pomagają wykręcane nóżki oraz poziomnica z pokrętłami regulacyjnymi.

Przed przeprowadzeniem procesu ważenia istotne jest aby upewnić się czy waga jest wyzerowana, próbki powinno ustawiać się na środku szalki w odpowiednio dobranych naczyniach. Dodatkowo regularnie winno się przeprowadzać wzorcowanie wag.

W przypadku pracy z wagami laboratoryjnymi istotne jest aby przestrzegać tych kilku podstawowych zasad opisanych powyżej. Tylko prawidłowa praca, dobry sprzęt i odpowiednio przegotowany użytkownik pozwoli na otrzymanie właściwych i wiarygodnych wyników ważenia.