+

Fotometr

Ocena:5.00 / 5 (9 głosów)
Zaloguj się, aby ocenić.
Fotometr to przyrząd służący do pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących promieniowanie świetlne (fotometrycznych). Spośród fotometrów możemy wyróżnić : luksomierz (do pomiaru natężenia promieniowania), gęstościomierz (pomiar gęstości optycznej), nefelometr (pomiar światłości światła rozproszonego). W zależności do wyboru wiązki promieniowania możliwy jest pomiar danej substancji chemicznej.

Fotometr do pomiaru chloru wolnego i całkowitego Mi 404

Fotometr do pomiaru chloru wolnego i całkowitego Mi 404

Fotometr do pomiaru amoniaku w srednim zakresie stężenia Mi405

Fotometr do pomiaru amoniaku w srednim zakresie stężenia Mi405

Fotometr do pomiaru zawartości wolnego chloru Mi406

Fotometr do pomiaru zawartości wolnego chloru Mi406

Fotometr do pomiaru niskich stężeń amoniaku Mi407

Fotometr do pomiaru niskich stężeń amoniaku Mi407

Fotometr do pomiaru żelaza w wysokich stężeniach Mi408

Fotometr do pomiaru żelaza w wysokich stężeniach Mi408

Fotometr do pomiaru pH oraz wolnego i całkowitego chloru Mi411

Fotometr do pomiaru pH oraz wolnego i całkowitego chloru Mi411

Fotometr do pomiaru niskich stężeń fosforanów Mi 412

Fotometr do pomiaru niskich stężeń fosforanów Mi 412

Fotometr do pomiarów wysokich stężeń całkowitego i wolnego chloru Mi413

Fotometr do pomiarów wysokich stężeń całkowitego i wolnego chloru Mi413

Fotometr do pomiarów chlorków Mi414

Fotometr do pomiarów chlorków Mi414

Fotometr do pomiaru mętności Mi415

Fotometr do pomiaru mętności Mi415

Fotometr AL100

Fotometr AL100

Fotometr AL200

Fotometr AL200

Fotometr AL400

Fotometr AL400

Fotometr AL450

Fotometr AL450

Fotometr płomieniowy FP 8800

Fotometr płomieniowy FP 8800
  
Nowości!
Odwiedź Nas!!

Przedstawicielstwo


CERTYFIKATY