+

Roztwory kalibracyjne

Ocena:4.39 / 5 (31 głosów)
Zaloguj się, aby ocenić.
Roztwór kalibracyjny przeznaczony jest do sprawdzania wartości stałych czujników konduktometrycznych stosowanych w pomiarach przewodności elektrycznej elektrolitów. Jest to roztwór wodny chlorku potasu sporządzony zgodnie z wszelkimi niezbędnymi normami. Wartości przewodności podawane są z dokładnością do ±1%. Na etykiecie butelki podawana jest także wartość współczynnika temperaturowego roztworu α. Roztwory kalibracyjne dostarczane są w butelkach z ciemnego tworzywa (PET). Posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty producenta. Roztwory kalibracyjne używane są do zerowania tlenu, do sond D.O, do przechowywania elektrod, do czyszczenia elektrod, do płukania, do napełniania elektrod itp. Posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty producenta.

Roztwory do tlenomierzy oraz inne

Roztwory do tlenomierzy oraz inne

Roztwory do ochrony elektrod

Roztwory do ochrony elektrod

Roztwory do TDS

Roztwory do TDS

Roztwory redox

Roztwory redox
  
Nowości!
Odwiedź Nas!!

Przedstawicielstwo


CERTYFIKATY