PL EN

Suszarka Phoenix

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura od +5 ° C do +300 ° C
  • Grawitacyjny obieg powietrza
  • Precyzyjna kontrola temperatury
  • Szeroki, podświetlany wyświetlacz LCD
  • Łatwe do odczytania ikony
  • Czasomierz i funkcja ciągła
  • Alarm wizualny i dźwiękowy
  • Niskie zużycie energii
  • Kontrola prędkości wentylatora

Suszarka laboratoryjna Phoenix to urządzenie idealne do codziennego stosowania w procesie suszenia oraz sterylizacji. Cechą charakterystyczną jest wysoka nośność oraz precyzyjna kontrola temperatury .

Dzięki zastosowanym technologiom moc grzewcza jest odpowiednio dobrana, urządzenie wykorzystuje minimalny czas nagrzewania oraz doskonała szczelność uszczelek zapewnia niskie zużycie energii w każdym zastosowaniu.

Próbki można podgrzewać do 300 ° C co pozwala na wykorzystanie suszarki w dowolnym procesie sterylizacji.

Czasomierz, czytelne ikony, szeroki podświetlany wyświetlacz LCD oraz alarm dźwiękowy i wizualny ułatwia sprawną obsługę suszarki.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane Techniczne TIN-TN30 TIN-TN50 TIN-TN115 TIN-TN200
Pojemność 50 l 120 l 200 l 400 l
Max temperatura +300/0,1 °C +300/0,1 °C +300/0,1 °C +300/0,1 °C
Wymiar komory 320 x 320 x 285 mm 400 x 420 x 330 mm 520 x 495 x 450 mm 650 x 640 x 495 mm
Wymiar obudowy 665 x 635 x 570 mm 665 x 635 x 570 mm 665 x 635 x 570 mm 665 x 635 x 570 mm
Waga 54 kg 74 kg 103 kg 160 kg
Nagrzewanie w 37 ° C 14 min 16 min 18 min 20 min
Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V
Zasilanie 700 W 1000 W 1900 W 2100 W

Model Pojemność Masa Wymiary
TIN-TN30 50 l 54 kg 665 x 635 x 570 mm
TIN-TN50 120 l 74 kg 665 x 635 x 570 mm
TIN-TN115 200 l 105 kg 665 x 635 x 570 mm
TIN-TN200 400 l 103 kg 665 x 635 x 570 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.