PL EN

Suszarka Wamed seria W

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Regulator PID z autotuningiem
 • Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +250oC
 • Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2oC
 • Możliwość zdefiniowania 2 programów
 • Maksymalny czas trwania programu do 144 godz.
 • Możliwość pracy ciągłej
 • Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry
 • Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem
 • Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur
 • Komora z blachy nierdzewnej
 • Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary
 • Kominek wentylacyjny

Suszarka laboratoryjna Wamed to idealne urządzenie służące do suszenia, podgrzewania oraz innych prac badawczych wymagających podwyższonej temperatury.

Urządzenie dostępne jest w 7 pojemnościach:17, 39, 75, 115, 143, 150, 220 litrów.

Doskonale sprawdzi się w szpitalach, laboratoriach, instytutach, aptekach oraz w innych jednostkach prowadzących badania eksperymentalne.

Elektroniczne sterowanie zapewnia precyzyjny dobór oraz rozkład temperatury, która wyświetlana jest na przejrzystym termometrze cyfrowym.

Suszarka wyposażona jest w wymuszony obieg powietrza typu SUP, który wspomaga utrzymanie pożądanej temperatury.

Regulacja, stabilizacja temperatury oraz pomiar czasu trwania nagrzewania zachodzi poprzez zastosowanie niezawodnych, mikroprocesorowych sterowników PID, dzięki którym po otrzymaniu pożądanej temperatury proces grzania zostaje przerwany.

Suszarka laboratoryjna posiada obudowę wykonaną z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Wewnątrz zamocowana jest komora robocza, w której znajdują się półki. Komora i półki wykonane są ze stali nierdzewnej.

W komorze roboczej zamocowane są grzałki i wentylator, który wymusza obieg powietrza i zapewnia odpowiedni rozkład temperatur.

Jest możliwość modyfikacji ustawień fabrycznych producenta, dzięki czemu użytkownik może zmienić niektóre funkcje i komunikaty w zależności od własnych preferencji. 

Dodatkowe opcje:

 • obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biały lub inny uzgodniony kolor
 • inny zakres nastawy temperatury (300oC)
 • zamknięcie na klucz
 • przepust do wprowadzania dodatkowych czujników
 • drzwi mocowane z lewej strony
 • drzwi z oknem szklanym
 • podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne z blachy
 • ociekacz w podłodze
 • sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy/otwartych drzwi/otwartych kominków
 • możliwość zdefiniowania 2 programów
 • możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA
 • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem
 • możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP
 • możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasową
 • możliwość ustawienia sygnału alarmowego

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne 18W 30W 65W 100W 140W 150W 200W
Pojemność 17 l 39 l 75 l 115 l 144 l 150 l 220 l
Moc znamionowa 900 W 1000 W 1600 W 2100 W 2800 W 2200 W 2600 W
Masa netto 24 kg 35 kg 45 kg 57 kg 79 kg 79 kg 89 kg
Wymiary gabarytowe 430x420x535 mm 590x420x535 mm 590x670x535 mm 780x670x535 mm 590x1150x535 mm 950x670x535 mm 780x1150x535
Wymiary komory 200x270x400 mm 360x270x400 mm 360x480x400 mm 550x480x400 mm 360x960x400 mm 720x480x400 mm 550x960x400
Obieg powietrza wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony
Półki 1 półka z blachy 1 półka z drutu 2 półki z drutu 2 półki z drut 3 półki z drutu 2 półki z drutu 3 półki z drutu

Model Pojemność Masa Wymiary
SUP-18W 17 l 24 kg 430x420x535 mm
SUP-30W 39 l 35 kg 590x420x535 mm
SUP-65W 75 l 45 kg 590x670x535 mm
SUP-100W 115 l 57 kg 780x670x535 mm
SUP-140W 144 l 79 kg 590x1150x535 mm
SUP-150W 150 l 79 kg 950x670x535 mm
SUP-200W 200 l 89 kg 780x1150x535 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.