PL EN

Suszarka Phoenix

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura od +10 °C do+300 °C
  • Szeroki, podświetlany wyświetlacz LCD
  • Łatwe do odczytania ikony
  • Czasomierz i funkcja ciągła
  • Alarm wizualny i dźwiękowy
  • Kontrola prędkości wentylatora
  • Opóźnienie rozpoczęcia programu
  • Temperatura bezpieczeństwa dla ochrony próbki

Piece powietrzne o modelach TIN-TF 50, -TF 120, - TF 200 i -TF 400 bardzo skutecznie kontrolują temperaturę od 10 ° C powyżej temperatury otoczenia do 300 ° C.

Dzięki zastosowaniu regulatora PID z szerokim podświetlanym kolorowym wyświetlaczem w każdej chwili istnieje możliwość kontroli zarówno wewnętrznej temperatury jak i pozostałych parametrów.

Wymuszona cyrkulacja powietrza, regulowana na trzech poziomach (wysoki, średni, niski), gwarantuje idealną i jednorodną wymianę temperatury w każdej części komory.

Otwór przelotowy o średnicy 5 mm dostarczany standardowo w górnej części piekarnika umożliwia wprowadzenie próbki zewnętrznej do kontroli lub certyfikacji temperatury.

Czasomierz, szeroki podświetlany wyświetlacz LCD oraz szeroki alarm dźwiękowy i wizualny ułatwia sprawną obsługę suszarki.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne TIN-TF50 TIN-TF120 TIN-TF200 TIN-TF400
Pojemność 50 l 120 l 200 l 400 l
Wymiar obudowy 665 x 635 x 570 mm 785 x 750 x 690 mm 920 x 870 x 755 mm 1260 x 1060 x 750 mm
Wymiar komory 400 x 415 x 310 mm 520 x 530 x 435 mm 645 x 650 x 495 mm 1000 x 800 x 500 mm
Waga 54 kg 74 kg 103 kg 160 kg
Max temperatura +300/0,1 °C +300/0,1 °C +300/0,1 °C +300/0,1 °C
Nagrzewanie w 37 ° C 20 min 24 min 30 min 50 min
Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V
Zasilanie 980 W 1900 W 2400 W 3200 W

Model Pojemność Waga Wymiary
TIN-TF50 50 l 54 kg 665 x 635 x 570 mm
TIN-TF120 120 l 74 kg 785 x 750 x 690 mm
TIN-TF200 200 l 103 kg 920 x 870 x 755 mm
TIN-TF400 400 l 160 kg 1260 x 1060 x 750 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.