PL EN

Łaźnie wodne Hydro z pokrywą LAUDA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA H4 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H8 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H8A WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H16 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H16A WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H22 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H24 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA H41 WERSJA EN
  • medium woda
  • pokrywa ze stali nierdzewnej
  • do różnej objętości szkła
  • wbudowany czujnik poziomu medium
  • obudowa ze stali nierdzewnej
  • sterownik cyfrowy
  • stabilność temperatury: 0.1ºC
  • zakres temperatury: +25 do 100ºC
  • łaźnie bez cyrkulacji i z cyrkulacją medium
Łaźnie wodne serii Hydro z pokrywą firmy Lauda przeznaczone są do podgrzewania i odparowywania mieszanin i substancji w kąpieli wodnej. Zakres pracy od temperatury pokojowej do +100ºC pozwala na pracę w pełnym zakresie medium, którym jest woda. Dzięki zastosowaniu pokrywy, straty wody podczas parowania są zniwelowane. Wbudowany regulator poziomu wody w wannie zapobiega uszkodzeniu urządzenia np. w przypadku braku wody bądź podczas jej nadmiernego odparowania. Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia odporność przed agresywnymi substancjami.

Model

Temperatura min [ºC]

Temperatura max [ºC]

Moc grzania [kW]

Moc chłodzenia [kW]

Pojemność wanny max [L]

Cyrkulacja

Głębokość wanny [mm]

Hydro H4

+25

+100

0,5

---

4

NIE

165

Hydro H8

+25

+100

1

---

8

NIE

165

Hydro H8A

+25

+100

1

---

8

TAK

165

Hydro H16

+25

+100

1,5

---

16

NIE

165

Hydro H16A

+25

+100

1,5

---

16

TAK

165

Hydro H22

+25

+100

1,5

---

22

NIE

225

Hydro H24

+25

+100

1,5

---

24

NIE

165

Hydro H41

+25

+100

1,5

---

41

NIE

335

Model Pojemność Wymiary
Łaźnia Hydro H4 4 L S340xG290xW275 mm
Łaźnia Hydro H8 8 L S340xG395xW345 mm
Łaźnia Hydro H8A 8 L S340xG395xW345 mm
Łaźnia Hydro H16 16 L S500xG440xW275 mm
Łaźnia Hydro H16A 16 L S500xG440xW345 mm
Łaźnia Hydro H22 22 L S500xG440xW345 mm
Łaźnia Hydro H24 24 L S700xG440xW275 mm
Łaźnia Hydro H41 41 L S510xG490xW476 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.