Inkubator CO₂ Binder seria CB

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: od 4 °C powyżej temperatury 
  otoczenia do 60°C
 • Zakres wilgotności: 90 do 95% wilg. wzgl.
 • Zakres regulacji CO₂: 0-20% obj. CO₂
 • Zakres regulacji O₂: 0,2-20% obj. O₂ (warianty O i GO)

Inkubator Binder CB nadaje się do wszystkich wrażliwych zadań związanych z inkubacją gwarantując najlepszy wzrost komórek.

Dzięki bogatemu asortymentowi opcji i akcesoriów inkubator ten bez problemu sprosta złożonym zadaniom hodowlanym bądź indywidualnie określonym warunkom wzrostu przy niskim stężeniu tlenu

Inkubator posiada sterylizowany czujnik CO₂ spełniając najwyższe wymagania w odniesieniu do bezpieczeństwa próbek oraz wzrostu komórek a także dwukomorowy system nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym.

Przeznaczeniem inkubatora Binder CB jest w szczególności inkubacja wrażliwych komórek, wymagających optymalnych warunków wzrostu dla hodowli komórek.

Optymalne warunki bezpieczeństwa podczas pracy laboratoryjnej zapewniają zamykane drzwi wewnętrzne z bezpiecznego szkła ESG oraz zamek wmontowany w klamkę.

Precyzyjne ograniczenie wilgotności oraz suchość ścian wewnętrznych gwarantuje zastosowany niezawodny system nawilżania z dwiema wannami Permadry, Duża wilgotność wewnątrz inkubatora powoduje, że odparowanie jest minimalne.

Kontrola parametrów oraz przejrzysty panel obsługi umożliwia sprawną kontrolę wszystkich ważnych parametrów.

Dzięki porcie USB pomiary są na bieżąco zapisywane z możliwością eksportu przez nośnik.

Cechy charakterystyczne:

 • Alternatywny zakres regulacji O₂: 10-95% obj. O₂
 • Koncepcja antyskażeniowa ze sterylizacją termiczną 180 °C
 • Zoptymalizowany dwukomorowy system nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym
 • Dysza mieszająca gaz CO₂ z efektem Venturiego
 • Sterylizowany gorącym powietrzem czujnik CO₂ z jednoźródłową technologią podczerwieni
 • Intuicyjnie obsługiwany regulator dotykowy
 • Wewnętrzny system rejestrowania danych pomiarowych, przez złącze USB, odczyt w ogólnie dostępnym formacie
 • System autodiagnozy CO₂ Fail Safe dla bezpieczeństwa pH kultur komórkowych
 • System DuoDoor™: drzwi zewnętrzne i drzwi szklane otwierane jednym uchwytem
 • Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
 • Zamek w klamce drzwi
 • 2 perforowane wsuwane półki ze stali nierdzewnej
 • System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Bezpotencjałowy styk alarmowy
 • Urządzenia można wyposażyć w adapter do piętrowego ustawiania

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne CB60 CB170 CB220
Pojemność 53 l 170 l 210 l
Masa netto 68 kg 95 kg 132 kg
Wymiar obudowy 580 x 720 x 545 mm 680 x 870 x 715 mm 740 x 1070 x 715 mm
Wymiar wewnętrzny 400 x 400 x 330 mm 560 x 600 x 505 mm 560 x 750 x 500 mm
Zużycie energii przy 37 °C 80 Wh/h 55 Wh/h 120 Wh/h
Liczba półek Stand.2 maks.3 Stand.3 maks.6 Stand. maks.
Przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °C 0.3 ± K 0.3 ± K 0.4 ± K
Fluktuacja temperatury przy 37 °C 0.1 ± K 0.1 ± K 0.1 ± K
Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C 4 min 6 min 5 min
Zakres wilgotności Od 90 do 95 % wilg.wzgl. Od 90 do 95 % wilg.wzgl. Od 90 do 95 % wilg.wzgl.
Zakres stężenia CO₂ Od 0 do 20 Vol.-% CO₂ Od 0 do 20 Vol.-% CO₂ Od 0 do 20 Vol.-% CO₂

Model Pojemność Masa Wymiary
CB60 53 l 68 kg 580 x 720 x 545 mm
CB 170 170 l 95 kg 680 x 870 x 715 mm
CB 220 210 l 132 kg 740 x 1070 x 715 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.