Inkubator CO₂ Binder seria C

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 7 °C do 50°C
 • Zakres wilgotności: do 95% wilgotności względnej
 • Samoczynna sterylizacja termiczna przy 180 °C
 • System nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym

Inkubatory serii C wykorzystywane do rutynowych zadań w hodowli komórkowej zapewniając im optymalne warunki wzrostu.

Dzięki sterylizacji termicznej przy 180 °C są zabezpieczone przed kontaminacją, zaś bezbłędny system pomiarów w podczerwieni (FPI) zapewnia zawsze stabilne wartości pH.

Urządzenie charakteryzuje sie szybkim i łatwym czyszczeniem oraz niskim zużyciem energii co sprawia, że umożliwia sprawne i ekonomiczne użytkowanie.

Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o najnowsze innowacje dostosowane w standardowych laboratoriach hodowli komórek.

System płaszcza powietrznego APT.line™ oraz technologia Permadry zabezpiecza przed kondensacją wewnątrz inkubatora.

Sterylizacja termiczna 180° zapewnia ponadto niezawodne eliminowanie bakterii i zarodników. Dzięki temu inkubator CO₂ wyróżnia się najlepszym możliwym zabezpieczeniem przed kontaminacją.

Dzięki bezszwowej komorze wewnętrznej ze stali nierdzewnej, formowanej metodą głębokiego tłoczenia, a także zaokrąglonym narożnikom czyszczenie inkubatora jest łatwe i nieskomplikowane.

Wygodną obsługę inkubatora zapewniają dwuczęściowe wsuwane stelaże pozbawione połączeń śrubowych.

Cechy charakterystyczne:

 • Dysza mieszająca gaz CO₂ z efektem Venturiego
 • Czujnik CO₂ w technologii podczerwieni
 • 3-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED
 • Drzwi z zawiasami z prawej albo lewej strony
 • Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
 • Bezszwowa komora wewnętrzna, głęboko tłoczona ze stali nierdzewnej
 • 3 perforowane wsuwane półki ze stali nierdzewnej
 • Urządzenia można wyposażyć w adapter do piętrowego ustawiania
 • System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym
 • Bezpotencjałowy styk alarmowy
Model Pojemność Masa Wymiary
C170 168 l 96 kg 740x 870x 715 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.