PL EN

Inkubator z wytrząsaniem LT-X

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Możliwość piętrowania dwóch urządzeń
 • Duża pojemność na małej powierzchni
 • Kontroler wilgotności (opcja)
 • Kontroler CO2 (opcja)
 • Podgrzewane okno (zapobiega skraplaniu)
 • Wnętrze ze stali nierdzewnej (czyszczenie dezynfekcja)
 • Praca bezobsługowa
 • Nie wymaga konserwacji
 • Bardzo niski pobór energii
 • Precyzyjna kontrola prędkości wytrząsania
 • Co najmniej trzy regulowane średnice wytrząsania
 • Modułowa elektronika z CAN-bus
 • Interfejsy opcjonalne USB, Ethernet, cyfrowy, analogowy
 • Temp. otoczenia +10°C do +35°C
 • Każdy parametr ma swoją własną kontrolę
 • Pojemność 200 l
 • Waga (z chłodziwem) 170 kg
 • Podświetlenie halogenowe  ( 2 x 10 W )

Wytrząsarka LT-X może być wyposażona w kontroler wilgotności i CO2. Wytrząsarki  LT-X można piętrować i dzięki temu zajmują powierzchnię tylko jednego urządzenia. Wysokie wnętrze pozwala na wytrząsanie nawet kolb o pojemności 6 l. Dzięki unikalnemu systemowi średnica wytrząsania może być zmieniana w dowolnym momencie. Przed zalaniem napędu chroni odpływ umieszczony z tyłu, a wnętrze ze stali nierdzewnej można czyścić przy pomocy środków chemicznych lub sterylizować używając opcjonalnego światła UV.

CO2
Zasada działania czujnika  podczerwień, NDIR
Zakres pomiarowy 0 - 20% CO2
Ustawienie cyfrowe  0,1%
Dokładność +/- 0,42% przy 20% CO2
Zakres  5 °C - 60 °C
Zasilanie CO2  max. nadciśnienie 1 bar

WYTRZĄSANIE

Taca o ładowności : 25 kg
Rozmiar typ "EX" (500x420mm)
Dokładność: +/- 0,1 rpm
Timer: 1s...999 godz.
Przyspieszenie: kontrolowane
Aktywne hamowanie: nastawialne
Zatrzymanie w pozycji: nastawialne

Ruch wytrząsania z możliwością zmiany średnicy na życzenie
okrężny Ø 12,5 mm   prędkość 20...500 rpm
okrężny Ø 25,0 mm   prędkość 20...400 rpm
okrężny Ø 50,0 mm   prędkość 20...300 rpm
wzdłużny 12,5 mm     prędkość 20...400 rpm
wzdłużny 25,0 mm     prędkość 20...300 rpm
wzdłużny 50,0 mm     prędkość 20...200 rpm

Dane techniczne :


Dane techniczne SMX1700 SMX1700C SMX1701 SMX1701C SMX1703 SMX1703C
Chłodzenie NIE NIE TAK TAK TAK TAK
Kontrola wilgotności NIE NIE NIE NIE TAK TAK
Temperatura minimalna otoczenia + 10 oc + 10 oc - 15 oC - 10 oC - 15 oC - 10 oC
Temperatura max 8o oC 60 oC 8o oC 60 oC 8o oC 60 oC
Pobór energii <800 W < 800 W <950 W <950 W <1300 W <1300 W

Model Chłodzenie Kontroler Temperatura pracy Temperatura [oC] Zużycie energii
Nazwa TAK/NIE Wilgotności Max [°C] Minimalna otoczenia [W]
SMX1700 NIE NIE 80 ° C +10 ° C < 800
SMX1700C NIE NIE 60 ° C +10 ° C < 800
SMX1701 TAK NIE 80 ° C -15 ° C < 950
SMX1701C TAK NIE 60 ° C -10 ° C < 950
SMX1703 TAK TAK 80 ° C -15 ° C < 1300
SMX1703C TAK TAK 60 ° C -10 ° C < 1300

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.