PL EN

EVERmed BLF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Temperatura regulowana w zakresie od -16 ° C do -25° C
 • Stalowa konstrukcja
 • Funkcja Super Freezing
 • Chłodziwo bez CFC oraz bez HCFC
 • Rozmrażanie: ręczne
Pojedyncza zamrażarka laboratoryjna EVERmed BLF
 • Konstrukcja: wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym na zewnątrz i stalą nierdzewną 18/10 AISI 304 wewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie, a wewnętrzne dno wyposażone jest w zasobnik, który zapobiega wyciekom
 • Izolacja: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 Kg/m³), o grubości 80 mm. Bez CFC 
 • Stopki: z regulacją wysokości
 • Izolowane drzwi: zawiasowe, wykonane z tego samego materiału i izolacji co reszta konstrukcji (blacha stalowa w kolorze białym, pokryta atoksycznym materiałem z tworzywa sztucznego). Drzwi są wyposażone w gumową uszczelkę magnetyczną, aby zapewnić idealne hermetyczne zamknięcie, a także zewnętrzny uchwyt
 • Wyposażenie wewnętrzne: szuflady do przechowywania, wyposażone w większy front z uchwytem. Szuflady są suwane po mocowanych wspornikach zamontowanych na ścianach komory wewnętrznej, umożliwiając wyciąganie szuflad. Szuflady są wyposażone w stopkę uniemożliwiającą wypadnięcie.
 • Panel sterowania: Panel sterowania posiada przyciski do regulacji temperatury, przycisk do wyłączenia alarmu, oraz przełącznik zamrażania
 • Przełączniki do regulacji temperatury: urządzenie jest wyposażone w szereg podświetlanych diod LED z listą zaprogramowanych temperatur, aby ułatwić regulację temperatury za pomocą przycisków
 • Sygnalizacja alarmu przy wysokiej temperaturze: urządzenie jest wyposażone w wizualny alarmu, kiedy temperatura jest wyższa, niż powinna. Alarm automatycznie wyłącza się, gdy temperatura powróci do poziomu bezpieczeństwa
 • Przełącznik Super Freezing: aktywacja funkcji Superfreezing umożliwia zamrożenie nowego materiału, o wadze do 22 kg, w możliwie najkrótszym czasie (do 24 godzin)
 • Jednostka chłodząca: montowana na dole konstrukcji, z jednostką skraplającą uzupełnioną przez hermetyczne sprężarki i skraplacz z żebrowaniem, chłodzone powietrzem przez wentylator. W tylnej części komory magazynowej zamontowany jest parownik z miedzianymi rurami ze stali nierdzewnej, co zabezpiecza przed przebiciem pokrywy, pod którą umieszczony jest wentylator. Wszystkie zamontowane komponenty są klasy przemysłowej, aby zapewnić maksymalną niezawodność
 • Chłodziwo: bez CFC oraz bez HCFC 
 • Rozmrażanie: ręczne
 • Chłodzenie: statyczne, dzięki parownikom zamontowanym po trzech stronach komory magazynowej,  zapewniona jest równomierność i stabilność wewnętrznej temperatury

Dane techniczne BLF 260
Zakres temperatur regulowanie w zakresie od -16 ° C do -25 ° C
Pojemność netto 260 kg
Wymiary  szerokość: 60 cm, głębokość: 63 cm, wysokość: 184 cm
Waga  80 kg
Napięcie (V / ph / Hz) 220-230 / 1/50
Model Pojemność
BLF 260 260 l

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.