PL EN

Lec Medical ISU

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatury -18 ° C do -25 ° C
  • Zewnętrzny cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
  • Wbudowany zamek z 2 kluczami
  • Alarm dźwiękowy oraz wizualny
  • Wnętrze wolne od iskier
  • Czynnik chłodniczy R600a
  • Funkcja zablokuj
  • Antybakteryjny uchwyt
  • Regulacja nóżek

Zamrażarki laboratoryjne zapewniają przechowywanie próbek w temperaturze -18 ° C do -25 ° C. Wszystkie dostępne przez nas modele są wolne od iskier. Antybakteryjny uchwyt zapobiega rozwojowi zanieczyszczeń oraz rozwojowi bakterii. Dzięki możliwości zablokowania panelu sterowania minimalizuje się ryzyko niepożądanych ustawień. Ponadto niektóre modele wyposażone są w intuicyjny czujnik, który sygnalizuje o otwartych drzwiach zamrażarki. Nasz produkt sprzyja długotrwałej pracy, gdyż jest wyposażony w energooszczędny czujnik chłodniczy R600a zmniejszający zużycie energii.  Dodatkowym atutem zamrażarki są rolkowe kółka w modelach wolnostanowskowych i wolnostojących, które ułatwiają pozycjonowanie poszczególnych jednostek.

 

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne ISU27C ISU37C
Wymiary 500 mm Szer x 562 mm Szer. X 510 mm 495 mm Szer x 830 mm Wys. X 620
Waga 17KG 33KG
Typ tworzywa SRL800 SRL800
Głebokość otworu drzwi 976 mm 1050 mm
Regulowane nóżki Nie 1 regulowana stopa przednia
Wyświetlacz temperatury na panelu Tak Tak
Alarm temperatury Tak Tak
Liczba półek 1 2
Czynnik chłodniczy typ R600a typ R600a
Bez iskier Tak Tak
Wyjście pomcnicze Nie Nie
Alarm temperatury powietrza Tak Tak
Typ kontrolera Cyfrowy, zewnętrzny Cyfrowy, zewnętrzny
Oświetlenie wnętrza Nie Nie
Funkcja zablokuj Tak Tak
Kolor Biały / zielony Biały / zielony
Czujnik otwarcia drzwi Nie Nie

 

Model Zużycie energii Wymiary Waga
ISU27C 0.58 kW/24h 500 x 562 x 510 mm 17 kg
ISU37C 1.3 kW/24h 495 x 830 x 620 mm 33 kg

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.